Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nghỉ chế độ thai sản có phải đóng bảo hiểm y tế không?
Bảo hiểm 02/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Về việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế thời kỳ nghỉ thai sản được quy định tại điểm 7.3. mục III. phần II quyết định số 902/2007/QĐ-BHXH ngày 26/06/2007 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, như sau:

"Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, chỉ đóng bảo hiếm y tế".

Như vậy, khi nghỉ hưởng chế độ thai sản, bạn và công ty không phải đóng bảo hiểm xã hội nhưng vẫn phải đóng bảo hiểm y tế, người lao động 1% và người sử dụng lao động 2%.
                                                                                                                                 Sưu tầm
02/06/2011 Đăng bởi Mạt Thu
2 trong số 5
- Giả định rằng bạn sinh con từ tháng 5/2011và bậc lương của bạn là 1,86 như vậy 4 tháng nghỉ thai sản bạn sẽ được hưởng với mức lương tối thiểu bằng (830.000*1,86*4 tháng) và trợ cấp 1 lần 2 tháng bằng (2tháng*830.000 đồng).
- Hiện nay không tính phụ cấp khu vực khi thu BHXH cũng như chi trả.
Bạn có thể vào 2 địa chỉ này xem.Thông tin khá đầy đủ và chi tiết:

http://webbaohiem.net/goc-tu-van/68-hoi-dap-bao-hiem-y-te-bao-hiem-xa-hoi/5922-hang-che-do-thai-san.html
http://webbaohiem.net/tim-kiem.html?searchword=b%E1%BA%A3o+hi%E1%BB%83m+thai+s%E1%BA%A3n&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
04/06/2011 Đăng bởi Donv
3 trong số 5
có bạn ạ. Tổng mức đóng vẫn là 4.5%, nhưng mức đóng ra sao thì tùy doanh nghiệp cái này không bắt buộc. Có thể bạn đóng 100% (4.5%), hoặc doanh nghiệp đóng cho người lao động 100% (4.5%), nhưng cũng có thể chia bạn đóng 1.5%, doanh nghiệp 3%.
22/06/2011 Đăng bởi juliet smith
4 trong số 5
Bạn xem LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ SỐ 25/2008/QH12 NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008.
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009.
Trong đó có đoạn:
"Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:
a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức tiền lương, tiền công tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được tính vào thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục để hưởng chế độ bảo hiểm y tế;"
Chúc bạn luôn vui!
Trường hợp lưu ý: Nghỉ ốm dài ngày, không phải đóng BHXH nhưng vẫn phải đóng BHYT.
31/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
Công văn 555/BHXH-THU ngày 17/02/2012 quy định tại mục XII điều 2.1, trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn được tính là thời gian tham gia BHXH, BHYT. Quy trình thực hiện như sau:
- Khi người lao động nghỉ việc để sinh con (hoặc chờ sinh), đơn vị căn cứ vào quá trình tham gia BHXH của người lao động để xác định người lao động có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không, trên cơ sở đó lập điều chỉnh giảm tạm thời trong Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT (theo mẫu D02-TS) như sau:
+ Nếu người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì tại cột ghi chú mẫu D02-TS, đơn vị ghi “Nghỉ hưởng trợ cấp thai sản”.
+ Nếu người lao động không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì tại cột ghi chú mẫu D02-TS, đơn vị ghi “Nghỉ thai sản không hưởng trợ cấp” đồng thời phải đóng bổ sung hết giá trị thẻ BHYT để người lao động được hưởng chế độ KCB trong thời gian nghỉ.
+ Các trường hợp trên không phải trả lại thẻ BHYT
  Thân
07/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tôi đóng bhxh 37 năn 4 thang nay nghỉ huu thi chế độ bảo hiểm tính như thế nào ?bác nào biết trả lời giùm.xin cảm ơn.
Tôi năm nay đủ 48 tuổi, đóng bảo hiểm đủ 29 năm. muốn nghỉ hưu trước tuổi thì cần có những thủ tục gì?
mức đóng BHXH
Thế bảo hiểm y tế năm 2010 được chi trả như thế nào??
Vì sức khoẻ kém,tôi muốn xin nghỉ việc, xin hỏi nếu nghỉ việc tôi được hưởng chế độ gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp