Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tai sao khi ra mot quyet dinh quan lyu hanh chinh nha nuoc phai co tinh hop phap va hop ly
Mua sắm | Ngoại ngữ 27/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Đính hướng của NN ta là xây dựng một nhà nước Pháp Quyền định hướng XHCN của dân, do dân và vì dân. Tất cả các văn bản pháp luật của NN chính là kim chỉ nam, thước đo cho mọi hoạt động trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đó, khi thông qua bất kỳ một quyết định quyết định nào nhà nước trước tiên phải mang tình hợp pháp tức là theo định hướng của Hiến Pháp và Pháp luật quy định! Tính hợp lý của quyết định nhằm tăng tính thực tiễn, khả thi và phù hợp với tính chất đa dạng phức tạp của thực tế!@
27/11/2010 Đăng bởi Dai_Gia_Trang
2 trong số 2
tính hợp pháp= không trái với hiến p, không mâu thuẫn với những Bộ luật khung, luật chuyên ngành, cái sau không phủ định cái có trước.  Hợp lý= để luật đi vào cuộc sống ngay mà không cần thông tư, hướng dẫn thực hiện
02/10/2011 Đăng bởi hoangan
Bạn cũng có thể quan tâm
chi phi khong hop ly hop le luc phat sinh hach toan nhu the nao
Lap trinh vien thi nen dung may tinh loai nao la phu hop vs cong viec? Gia ca hop ly, ai biet giup minh voi. Cam on!
luong khoi diem cua ke toan moi ra truong la bao nhieu? Khi duoc hoi minh se tra loi nhu the nao cho hop ly nhi?
tai sao cong ty hop danh khong duoc phat hanh chung khoan
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp