Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phuong trinh dien li cua H2C2O4 la j
Khoa học và Giáo dục 02/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
nếu H2C2O4 là axit thì phương trình đây
HOOC-COOH <-> HOOC-COO- + H+
HOOC-COO- <-> -OOC-COO- + H+
03/09/2011 Đăng bởi Trịnh Xuân Hải Sư phạm Thái Nguyên hóa AK45
Bạn cũng có thể quan tâm
Ai hoc gioi thi giup minh bai nay nhe. Giai va bien luan phuong trinh diophang: 3x+my=3
can bang phuong trinh NaCl+KnO4+H2SO4dd
phuong phap giai phuong trinh bac nhat
giai phuong trinh: 4sinx+ 2cosx bang 2+ 3tanx
lam the nao de tim x cua phuong trinh 7x+8=-6
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp