Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách tinh đạo hàm cấp cao trên máy tính 570- ES
Trang trí | Máy tính xách tay 07/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao phải tính đạo hàm trên khoảng (a, b)
Đạo hàm của căn mũ n
Đạo hàm cấp n của (sinx)^3
tìm max mjn f(t)= can bac 2 (t2+4t+6) + can bac 2 (t2-2t+3) bằng đạo hàm ntn ạk ???
Có ai biết tính công thức đạo hàm của y' ko chỉ mình với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp