Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giai hoa 10 nang cao bai 6 trang 14 sgk : cho 2 dong vi hidro..
Khoa học và Giáo dục 07/09/2011 Đăng bởi anhly
Câu trả lời
1 trong số 3
ko có sách
chép ra đi
anh giải cho
nhanh
07/09/2011 Đăng bởi muangau
2 trong số 3
đáp án nè
còn bài giải post sau(đang bận)
dơtêri 21.43%
07/09/2011 Đăng bởi muangau
3 trong số 3
co V=1l=>n=1\22.4=0.446.mà m=0.10gam=>M=0.10\0.446=1.112(u)       .gọi a% là H1 ,b% là H2
Mtb=1a+2b\100=1.12=>a+2b=112(1)
có 2 đồng vị =>a+b=1009(2)
từ (1)(2)ta có hệ pt
BAM MÁY TÍNH LA OK
30/08/2012 Đăng bởi do van hieu thpt hiep hoa 3
Bạn cũng có thể quan tâm
giai ho bai toat nang cao lop 3
Khi bạn cần dùng khí heli, hidro, bạn có thể mua được ở đâu?
bai 37 SGK/30 TOÁN 8 tap 2
cho 22.1 hon hop Mg, Fe, Zn vao axitsufuric thu 12.3l hidro va dd muoi. tinh khoi luong kim loai trong hon hop dau
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp