Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Exel 2007 có bao nhiêu dòng? bao nhiêu cột?
Máy tính và Internet 23/08/2011 Đăng bởi Hoangtu_xuban
Câu trả lời
1 trong số 2
Thử thì biết!
1048576 hàng và 16384 cột
23/08/2011 Đăng bởi oldgoatcrazy
2 trong số 2
Để bạn có thể khai thác số lượng lớn dữ liệu trong bảng tính, Office Excel 2007 hỗ trợ lên đến 1 triệu hàng và 16 nghìn cột trên mỗi bảng tính. Đặc biệt, hệ thống dòng kẻ Office Excel 2007 là 1.048.576 hàng và 16.384 cột, chúng thực sự đã cung cấp cho bạn hơn đến 1500% số hàng và 6300% số cột so với Microsoft Office Excel 2003.
23/08/2011 Đăng bởi Handsome
Bạn cũng có thể quan tâm
Bạn muốn có bao nhiêu tiền???
các bạn có bao nhiêu người bạn chưa bao giờ gặp mặt?
GGGĐ có tất cả bao nhiêu thành viên?
Trên thế giới hiện có bao nhiêu root server?
Mỗi ngày bạn online Facebook bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp