Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ai có công thức tính nhanh của bài toán :Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu hai chữ số đó bằng 7
Khoa học & Toán học 16/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
aaaaa! kinh khung the!
chac phaj gioi toan lam moi lam noi
chac chac! co:
ca thay la 90 so tu 10 -> 99
hahaha! baj nay khung khiep qua! ko thik lam
noi that nha!
So 10 thi co so 17
     11..............18
................................
     92 tthi co so 99
vay la co bao nhiu so! ban tu tim! hahah
16/08/2011 Đăng bởi dai gia
2 trong số 3
Số bắt đầu dãy số bị trừ la 17(vì 10+7=17) số kết thúc dãy số bị trừ là số 99(vì 99 là số lớn nhất trong các số tự nhiên có hai chữ số)
                                                  Số cặp số có hiệu là 7 là:(99-17):1+1=83 (cặp)
16/08/2011 Đăng bởi The Death
3 trong số 3
Có 5 số là 18, 29, 70, 81, 92.
Công thức: ((10 - 7) x 2) - 1.
Giải thích công thức:
- 10: Có 10 chữ số từ 0 đến 9.
- 7: Hiệu của hai chữ số bằng 7.
- 2: Hai chữ số của một số có thể đảo vị trí trước sau.
- 1: Trong 10 chữ số thì có chữ số 0, khi nó đứng sau thì có nghĩa còn khi nó đứng trước thì không có nghĩa.

Tổng quát: công thức tính số có 2 chữ số mà hiệu của hai chữ số đó bằng a là: ((10 - a) x 2) - 1 với a khác 0.
17/08/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
Bạn cũng có thể quan tâm
0,1,2,3...2009 có bao nhiêu chữ số 0?
1,2,3,4...2009. Có bao nhiêu chữ số 1 (cách giải)
Số chữ cho phép của một câu hỏi GGGĐ là bao nhiêu để không bị chê quá dài ?
Dùng cả 10 chữ số từ 0 đến 9 ta viết được số tự nhiên lơn nhất chia hết cho 4 là ...
Chữ số ở chỗ bình chọn ( hay-kém ) để làm gì thế?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp