Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tính tổng các số tự nhiên
Internet 03/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
tính cả đời cũng ko ra nữa!!!!
03/09/2011 Đăng bởi nhiy_pig1995
2 trong số 7
Sn = (U1+Un).n /2
Ví dụ n=100
dãy: 1, 2, .., 100
(U1 = 1 ; d = 1 ; Un = 100)
100 = 1 + (n-1).1 = n => n = 100
dãy có 100 số hạng
S100 = (1+100).100/2 = 5050
03/09/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 7
Tổng các số tự nhiên bằng các số tự nhiên liên tiếp.
03/09/2011 Đăng bởi Tiến Hội
4 trong số 7
Tổng của tất cả các số tự nhiên bằng 0
03/09/2011 Đăng bởi Henry Hiếu Nguyễn
5 trong số 7
Theo mình thì không thể tính được tổng các số tự nhiên. Nhưng bạn vẫn có thể tính được tổng của bao nhiêu số tự nhiên chẳng hạn như: Tổng 100,1000, 1 tỉ số tự nhiên....

Giả sự tính tổng 100 số tự nhiên : 1+2+3+4+....+100 chẳng hạn:

Áp dụng công thức tính tổng n số hạng của Cấp Số Cộng:
CT: Sn=n/2[2u1+(n-1)d]
Theo đề bài ta có: U1=1, d=1, n=100
Vậy: S100=50(2+50)= 50*2+50*50=100+ 2500 = 2600
KL: Tổng của 1+2+3+4+...+100 = 2600.

Tương tự bạn có thể tính được của tổng 1 tỉ số tự nhiên.......
14/12/2011 Đăng bởi Luu Van Viet
6 trong số 7
Mình k biết
10/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
heh
17/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho 3 số tự nhiên ( từ 0 đến 9 ) mà tổng của chúng cộng lại bằng 20, 23, 26. Đó là những số nào?
tìm 2 số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 999 và biết giữa chúng có tất cả 25 số lẻ
Tổng các số tự nhiên x sao cho 4/11 < x/20 < 5/11 là...............
tìm số tự nhiên có dạng 1x2y3z4 so cho 1x2y3z4 chia hết cho 13
cho 501 số tự nhiên khác nhau và nhỏ hơn 1000.CMR trong 501 số đã cho tồn tại 3 số mà có 1 số bằng tổng hai số còn lại
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp