Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
a.: Tim gia tri lon nhat cua A=can bac hai(X+1) -cAN BAC HAI (x-8)
b,tim gtnn cua B= can bac hai ( x-3)+ can bac hai [x+8)
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 26/06/2012 Đăng bởi phungiahien
Câu trả lời
1 trong số 3
a. Miền xác định là x >= -1 và x >= 8   , vậy x >=8
Alớn nhất khi căn bậc hai của (x-8) = 0 hay x = 8, hay GGLN của A là căn bậc hai (8+1) = 3
b. Miễn xác định là x >=3 và x>= -8  , vậy x>=3
B nhỏ nhất khi cawb bậc hai (x-3) = 0, hay x = 3, hay GGNN của B là căn bậc hai (3+8)
Chúc bạn học tốt
26/06/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
2 trong số 3
a. A = can(x + 1) - can(x - 8)
ĐKXĐ: x+1 >= 0 và x-8 >=0 <=>x>= 8
Xét A' = 1/[2căn(x+1)] - 1/[2can(x-8)]
A' có điều kiện là x>8
A' = 0 không có nghiệm
Lập bảng biến thiên => hàm A đạt max tại x = 8. Max A = 3

b. B = căn(x-3) + căn(x+8)
ĐKXĐ: x >= 3
B' = 1/[2căn(x-3)] + 1/[2căn(x+8)]
B' có điều kiện x>3
B' = 0 không có nghiệm
Lập bảng biến thiên => B đạt min tại x = 3, min B = căn 11
26/06/2012 Đăng bởi Hello Hello
3 trong số 3
bạn gãy sd các bđt về căn quen thuộc sau (có cm)
với a>=b>=0 thì căn a- căn b <= căn (a-b)
với a;b>=0 thì căn a+ căn b >= căn (a+b)
26/06/2012 Đăng bởi luudinhtuan.nx
Bạn cũng có thể quan tâm
x= can bac hai (x-1/x)+ can bac hai (1-1/x)
cach giai phuong trinh bac 4?
mong everyone giup e bai giai pt nay vs:can bac ba cua(x+1/2)=16x^3-1thanks moi nguoi nhieu nha
Gpt:can(x^2+9x-1)+x*can(11-3x)=2x-3
giup em voi...
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp