Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thuế VAT được khấu trừ khi nào?
Tài vụ | Kinh tế 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Phương pháp khấu trừ thuế và
Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT.
Trường hợp cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ thì cơ sở phải hạch toán riêng hoạt động kinh doanh này để tính thuế trực tiếp trên GTGT.

Đối tượng áp dụng và việc xác định thuế phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế như sau:

1. Đối tượng áp dụng là các đơn vị, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các đơn vị, tổ chức kinh doanh khác, trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT nói tại Điểm 2, Mục này.

2. Xác định thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

a. Thuế GTGT đầu ra bằng (=) giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân với (x) thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó.

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán, không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ.

Ví dụ: Doanh nghiệp bán sắt, thép, giá bán chưa có thuế GTGT đối với sắt F6 là: 4.600.000 đồng/tấn; thuế GTGT 5% bằng 230.000 đồng/tấn, nhưng khi bán có một số hoá đơn doanh nghiệp chỉ ghi giá bán là 4.800.000 đồng/tấn thì thuế GTGT tính trên doanh số bán được xác định bằng: 4.800.000 đ/tấn x 5% = 240.000 đ/tấn thay vì tính trên giá chưa có thuế là 4.600.000 đ/tấn và doanh thu được xác định lại bằng 4.560.000 đồng (= 4.800.000đ - 240.000 đ). Doanh nghiệp mua thép cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hoá đơn mua không ghi thuế GTGT này.
23/04/2010 Đăng bởi QA.ngocthe
2 trong số 2
Điều kiện khấu trừ VAT đầu vào:
(1) Có hoá đơn VAT hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp VAT khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp VAT thay cho phía nước ngoài.
(2) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn dưới 20 triệu đồng theo giá đã có VAT.
Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hoá đơn trên 20 triệu đồng theo giá đã có thuế VAT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê khai hoá đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.
(3) Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu để được khấu trừ, hoàn VAT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:
 Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu có xác nhận đã xuất khẩu của cơ quan hải quan (trừ xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử: xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; cung cấp điện, nước, văn phòng phẩm, hàng hoá sinh hoạt hàng ngày của doanh nghiệp chế xuất)
 Phải thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi là thanh toán qua ngân hàng (cần trừ nợ, hàng đổi hàng, qua bên thứ ba)
 Hoá đơn  VAT bán hàng hoá, dịch vụ, tiền gia công.
(4) Đối với hộ kinh doanh nộp VAT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT được chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, được khấu trừ VAT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ tháng được áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào trước tháng được áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế thì không được tính khấu trừ VAT đầu vào.
Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ VAT đầu vào đối với;
- Hoá đơn VAT sử dụng không đúng quy định như:
 Không ghi VAT (trừ trường hợp đặc thù)’
 Không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
- Hoá đơn, chứng từ giả, hoá đơn bị tẩy xoá, hoá đơn khống.’
- Hoá đơn ghi không đúng giá trị thực tế của hàng hoá, dịch vụ.
27/03/2011 Đăng bởi kotaro
Bạn cũng có thể quan tâm
công ty mình bán hàng cho khu chế xuất với VAT 0%, được khấu trừ thuế bình thường,
Thuế gtgt hạch toán như thế nào?
Khi nào phải nộp kê khai thuế tncn?
Thuế GTGT khấu trừ chuyển sang kỳ sau hạch toán ntn?
Tổ chức cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế thu nhập như thế nào??
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp