Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản có gì khác và giống nhau vậy mọi người!!
hãy so sánh để giúp em phân biệt giữa 2 cái đó!!!
Pháp luật | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | chính tri 02/01/2011 Đăng bởi Huỳnh Minh Chiến
Câu trả lời
1 trong số 7
CNXH và CNCS về bản chất là một. Nhưng về quá trình thì CNXH là giai đoạn đầu là tiền đề cho CNCS.
02/01/2011 Đăng bởi HẢ HỌNG HỎI
2 trong số 7
CNXH là bước đầu tiên khi tiến lên từ CNTB, sẽ trải qua thời kỳ quá độ rất lâu dài (tùy vào tình hình thực tế về xã hội, kinh tế, văn hóa... của từng quốc gia).
Còn CNCS là hình thái tiếp theo và cuối cùng của CNXH, được cho là tiến bộ nhất của loài người (?)

CNXH làm theo năng suất, hưởng theo lao động. Nghĩa là làm 1 thì hưởng 1, làm 10 thì hưởng 10. Vẫn còn nhà nước quản lý, điều phối.
Còn CNCS làm theo năng suất, hưởng theo nhu cầu (khi đó của cải vật chất thừa mứa trong xã hội - hài). Nghĩa là làm 1 nhưng thích thì hưởng 10. Ko còn nhà nước quản lý nữa do ai cũng bình đẳng và dư thừa rồi.

Bản thân Raoul ko tin tưởng lắm vào 2 chủ nghĩa này do nó đi ngược với bản chất loài người. Đó cũng chỉ là hy vọng, mộng tưởng, mong muốn được tốt đẹp hơn nên mới sản sinh ra chủ nghĩa này thôi.
Làm gì có chuyện những nhà cầm quyền đã có trong tay quyền lực, tiền bạc... lại đi cho kẻ khác bao giờ. Bản chất con người là lòng tham vô đáy, có rồi muốn có thêm. Đấy chỉ là đơn cử về 1 bản chất của con người thôi.

...
02/01/2011 Đăng bởi Raoul Trường
3 trong số 7
CNXH -> không phân chia giai cấp. Tất cả đều bình đẳng.
CNCS : -> Nói đến tài sản. Tài sản là của chung, và được phân chia đồng đều.
=> Giai cấp luôn tồn tại.
=> Trong XH luôn có người giàu kẻ nghèo.
==> Chưa bao giờ điều này thay đổi. Bởi vì bản chất của XH nay là như vậy. Hòa Bình cho thế giới ư? Một giấc mơ xa vời. Có bao giờ bạn làm thay đổi suy nghĩ của một ai đó chưa. Bạn có thể thay đổi ý nghĩ của tất cả mọi trên không? Mỗi phút có bao nhiêu người sinh ra và chết đi. Đó đã là qui luật của vũ trụ rồi. có sinh có diệt, có tốt có xấu, mọi thứ đều có hai mặt. Một trong hai mặt là tốt, mặt còn lại là xấu. Vì thế chẳng có gì là tuyệt đối cả. Tốt hay xấu là do cách bạn suy nghĩ. Nói thế nào cũng đúng, nói thế nào cũng sai. Thôi không nói nữa!
03/01/2011 Đăng bởi JERRY2.0
4 trong số 7
chủ nghĩa xã hội là giai đoạn nằm giữa trong quá trình từ chủ nghĩa tư bản tiến lên chủ nghĩa Cộng Sản
Còn CNCS là giai đoạn cao nhất : làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. lúc này không có giai cấp, mà không có giai cấp thì không có NN.
29/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 7
@JERRY2.0 : Đề nghị bạn tìm hiểu kỹ về CNCS và CNXH nhé. Đã k có kiến thức căn bản mà lại còn bày đặt giảng giải cho người khác, nói lên cái quan điểm chủ quan của mình mà k có sự tư duy khách quan. Chỉ biết nhìn vào 1 mặt của vấn đề, tỏ vẻ hiểu biết về xã hội này lắm. Cái tư tưởng quan điểm của bạn như thế thì xã hội này sẽ ra sao, nếu toàn những người chỉ biết phê phán than trách xã hội mà mình đang sống như bạn? Liên tục những câu hỏi bạn đặt ra, tất cả tôi có thể trả lời, rằng hoàn toàn có thể, sẽ là xa vời với những ng k có niềm tin và hi vọng như bạn. Chúng ta hãy đặt niềm tin và hi vọng bất tử vào CNCS, hãy thực tế điều đó. K có gì là k thể, luôn có cách cho những con người có niềm tin và hi vọng "bất tử".
30/03/2012 Đăng bởi the.mystery_tnw
6 trong số 7
CNXH là giai đoạn đầu của CNCS - là xã hội không còn tình trạng bóc lột và áp bức giai cấp
Về chính trị: Dân chủ được đảm bảo; nhà nước không còn nguyên nghĩa của nó - nhà nước "nửa nhà nước
Về kinh tế: dựa trên chế độ công hữu những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội; có nền kinh tế phát triển, năng suất chất lượng sản phẩm cao
Về phân phối của cải xã hội: làm theo năng lực, hưởng theo lao động; An sinh xã hội được giải quyết một cách thỏa đáng
28/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
Phân tích thực tiễn quá trình xuất hiện, tồn tại và phát triển của các nền dân chủ, đặc biệt là những quy luật của nền dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- lenin đã khẳng định: đấu tranh cho dân chủ là một quá trình lâu dài và ko thể dừng lại ở dân chủ tư sản. Sự tất yếu diễn ra và thặng lợi của một nền dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển và tiến bộ hơn gấp triệu lần.

Dân chủ tư sản là chế độ tư bản tư nhân về tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất tập trung vào tay tư bản và chúng có quyền phân phối và sử dụng những tư liệu đó. Những người lao động phải làm thuê cho chúng với mức lương rẻ mạt.

Dân chủ xã hội chủ nghĩa có cơ sở kinh tế là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu của toàn xã hội. Chế độ sở hữu đó phù hợp với quá trình xã hội hóa ngày càng cao của sản xuất nhằm thỏa mãn nhu cầu ko ngừng tăng lên về vật chất và tinh thần của tất cả quần chúng nhân dân lao động

Cả 2 nền dân chủ đều tuân theo tiêu chí quyền lực thuộc về nhân dân. Nhưng nhân dân là ai thì lại do xã hội quy định. Đều đc thực hiện bầu và bãi nhiệm các thành viên trong tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước và tực hiện điều đó bằng quyền lực nhà nước. Cả 2 nền dân chủ đều kế thừa những tinh hoa và phát triển ở mức cao hơn của những nền dân chủ trước đó.

Dân chủ tư sản phục vụ cho lợi ích của thiểu số giai cấp tư sản và giai cấp này nắm mọi quyền hành trong tay chi phối toàn xã hội. Đó là một nền dân chủ số ít, chuyên chính số đông. Dân chủ giả hiệu nửa vời: đó là những lời hứa suông, lợi ích là một thứ bánh vẽ. Trái lại và có sự đầy đủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, với tư cách là chế độ nhà nước đc sáng tạo bởi quần chúng nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo mọi quyền lực đều thuộc về tay nhân dân. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là thiết chế chủ yếu thực thi dân chủ do giai cấp nhân dân lãnh đạo thông qua chính đảng của họ. Điều đó cho thấy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa có bản chất giai cấp công nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc.

Trên cơ sở của sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích của toàn xã hội, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức thu hút mọi tiềm năng sáng tạo, tính tích cực cuẩ xã hội của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức đoàn thể và mọi công nhân đều đc tham gia vào công việc của nhà nước. Đây là một nền dân chủ theo số đông, một nền dân chủ htuwcj sự rộng rãi.

Bên cạnh đó nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vẫn là một nền dân chủ mang tính giai cấp. Thực hiện dân chủ rộng rãi với đa số quần chúng nhân dân, đồng thời hạn chế dân chủ và thực hiện trấn áp với thiểu số giai cấp áp bức, bóc lột và phản động. Trong nền dân chủ đó, chuyên chính và dân chủ là 2 mặt, 2 yếu tố quy định lẫn nhau, tác động bổ sung cho nhau.

Đây chính là chuyên chính kiểu mới dân chủ kiểu mới

Lenin khẳng định: Nền dân chủ tư sản càng phát triển càng đi lên độc tài chuyên chính. Còn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa càng phát triển càng đi đến chỗ giản đơn tiêu biến
ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG không phải là tiêu chuẩn của nền dân chủ vì

Đa nguyên là cùng một lúc tồn tại nhiều chế độ chính trị khác nhau trong cùng một đất nước

Đa Đảng là nhiều Đảng phải cùng tồn tại trg một thể chế nhà nước, cùng cầm quyền và lãnh đạo 1 quốc gia

Khi chủ nghĩa xã hội xuất hiện, đa nguyên chính trị trở thành công cụ để giai cấp tư sản chống lại các nước xã hội chủ nghĩa. Phong trào công nhân tiến bộ trên toàn thế giới dựa vào việc đòi mở rộng quyền tự do, dân chủ, thực chất là để điều chỉnh lợi ích của cá nhân

Đa nguyên chính trị, đa đảng sẽ dẫn đến việc tranh giành lợi ích giữa các nhóm, các đảng phái để nắm đc quyền lực về chính trị và kinh tế về phía mình.

Làm nảy sinh mâu thuẫn giữa nhiều Đảng phái, họ sẽ tìm mọi cách để lợi ích thuộc về phái mình nhiều nhất, ko quan tâm tới lợi ích của nhân dân và của xã hội dẫn đến ảnh hưởng về đời sống, kinh tế - văn hóa xã hội. Điều này trái với ý nghĩa, bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đảm bảo quyền lợi thuộc về nhân dân
LIÊN HỆ

Trên thế giới: Những nước đa nguyên, đa đảng như Mỹ, Anh, Pháp … bề ngoài thì quyền lực nhà nước chia đều cho nhiều Đảng và cơ hội dân chủ cho nhiều người sẽ cao hơn. Nhưng thực chất nó chỉ phục vụ lợi ích của từng tập đoàn tài chính kinh tế gắn với một Đảng phái nhất định. Ở nhưng nước này có sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt; tình hình tài chính ko ổn định; bạo loạn khủng bố diễn ra thường xuyên và gây những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ở Việt Nam: Vẫn luôn chịu sự chông phá của những thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ, phá vỡ Đảng, có những luận điệu xuyên tạc nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhưng với sự lãnh đạo của 1 Đảng – Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta luôn giư vững đc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thiết lập cơ chế dân chủ, xem lợi ích của nhân dân là kim chỉ nam cho những hành động, chính sách. Luôn nêu cao khẩu hiệu: Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
09/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao nói tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước mác được gọi là chủ nghĩa không tưởng??
nhà nước xã hội chủ nghĩa co những điểm nào giống nhà nước tư bản chủ nghĩa
Vì sao chúng ta phải đấu tranh để thủ tiêu chủ nghĩa cá nhân những phải luôn đề cao nó??
Vì sao hcm chọn con đường cnxh?
giảí thích 1 dặc trưng của chủ nghĩa xã hội la do dân làm chủ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp