Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Kiểm tra cạc màn hình như thế nào ?
Phần cứng máy tính | Phần mềm máy tính 17/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Bạn làm theo các bước sau : start > chọn Run > gõ  dxdiag rồi nhấn Enter, sau đó bảng DirectX Diagnostic Tool sẽ hiện lên, bạn chọn thẻ Display là có thể kiểm tra/
22/03/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
Bạn cũng có thể quan tâm
tivi bị răn mép trên của màn hình
Kiểm tra micro
kiểm tra laptop khi mua
Làm thế nào để một máy tính cầm được 2 màn hình?
Lắp card màn hình rời
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp