Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Kí hiệu p/s trong facebook nghĩa là gì nhỉ mấy bạn?
Xã hội 02/12/2012 Đăng bởi Huấn
Câu trả lời
1 trong số 2
dùng P/S khi muốn nói thêm điều gì khác nữa. Nghe bạn mình nói vậy. Chính xác thì là Post Srcipt hay tái bút.
02/12/2012 Đăng bởi ONluvPN
2 trong số 2
?
21/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tổng số hạt p,n,e trong ngtử của ngtố X là 28. Xác định số hạt p,n,e và kí hiệu hoá học của X
Cho đa thức f(x) = x^5 + x^2 + 1 có 5 nghiệm x1, x2, x3, x4, x5, kí hiệu P(x) = x^2 - 81.
Là bạn bè thân, bỗng nói thích tui, tui từ chối, bảo giỡn. P/S: em này đã có ck. "Ẻm" bị sao zậy?
tại sao G+ lại ko cho người dưới 18t đăng kí nhỉ???
Khi nào thì thêm s ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp