Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cụm từ "hoan hỉ dũng dước" có nghĩa là gì?
Cụm từ "hoan hỉ dũng dước" có nghĩa là gì?
Khoa học và Giáo dục | Tôn giáo 20/10/2011 Đăng bởi Phuong44dltt
Câu trả lời
1 trong số 1
hoan hỷ có nghĩa là hân hoan vui mừng chấp nhận.
27/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Cụm từ '爱得剩我一个人' có nghĩa tiếng Việt là gì?
Cụm "solid capital base" và "potential tax efficiency" dịch ra tiếng Việt nghĩa là gì?
Chữ Thanh Hóa trong cụm từ Tỉnh Thanh Hóa nghĩa là gì vậy? Mọi người trả lời giúp mình với
Ca sĩ Quang Dũng có quá khứ như thế nào?
Khái niệm chuẩn nhất về cụm từ "tư bản đỏ"???
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp