Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
viet doan van 10 cau bang tieng anh noi ve ban than
Ngoại ngữ 09/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Hi! I'm Quang. I'm 14 years old. I live in Hanoi. I'm 1,6 meters high and 40kg weigh. I get up at 6.30 in the morning. I brush my teeth, wash my face then have breakfast. I go to school at 7 o'clock. I have lunch at school. I go home at 5.30. I have dinner at 7 o'clock in the evening then do my homework. I sleep at 10 PM.
09/05/2012 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
2 trong số 4
Ráng tự viết đi bạn ơi. Chỉ yêu cầu có 10 câu à. Ngắn ngủn luôn ấy chứ. Cứ bịa ý ra thôi. Tự viết nó mới giỏi. Bạn có thể đưa bài bạn viết lên đây để mọi người xem xét, sửa lỗi, vậy tốt hơn
09/05/2012 Đăng bởi Green Monster
3 trong số 4
My name's Scientist. I'm live in Bentre city.  I'm 1,45 meters high and 26kg weigh. I'm eleven years old, I have 1 sister & 1 brother. My mother a teacher, my father a teacher ! We are happy !
09/05/2012 Đăng bởi nhà khoa học
4 trong số 4
@nha khoa hoc: “my mother a teacher, my father a teacher”, vậy động từ TO BE đâu?
12/05/2012 Đăng bởi Trương Thái Nguyên
Bạn cũng có thể quan tâm
doan van ngan tieng anh ve your hometown
nha toan hoc talet tro nen noi tieng vi da doan ra quy dao hinh elip cua?......?
Cach viet van ban bang tieng nga tren dien thoaj nokia
AB chia lam n doan bang nhau.1 xedi doan 1 voi van toc v1...doan n voi van toc vn.tinh van toc TB
Dich giup minh doan nay sang tieng viet
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp