Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
thế nào là biến động kinh tế?thực chất biến động kinh tế là gì?tại sao biến động kinh tế lại khó dự đoán?
Khoa học và Giáo dục 21/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
tham khảo ?
21/12/2012 Đăng bởi tieuthu_kute
2 trong số 2
biến động kinh tế là sự thay đổi của tổng cung (cú sốc cung) và tổng cầu (cú sốc cầu) của tất cả các hàng hóa, dich vụ, giá cả trong ngắn hạn.
07/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
quan điểm lợi ích kinh tế
Nền kính tế bị súy thoái khi nào?
Tại sao phải công nghiệp hóa hiện đại học?
những thành phần kinh tế nước ta ?
hãy giải thích tại sao thu nhập của nền kinh tế lại đúng bằng chi tiêu của nó
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp