Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội?
Luận văn | Báo cáo 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Nền tảng tinh thần của xã hội không chia cắt với quá trình giao lưu và tiếp nhận có chọn lọc các giá trị văn hoá nhân loại. Văn hóa Việt Nam hôm nay tiếp cận ngày một cởi mở những giá trị của thế giới hiện đại, không ngừng làm phong phú cho mìmh trên cơ sở truyền thống dân tộc và những giá trị cách mạng.

Nền tảng tinh thần của xã hội Việt Nam hôm nay không ngừng được bồi đắp bởi sự phát triển văn hoá trong Đảng, sự khẳng định vai trò dẫn dắt văn hoá của chính Đảng giai cấp công nhân. Nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng nâng cao phẩm chất tốt đẹp và tính gương mẫu của cán bộ đảng viên có ý nghĩa ngày càng to lớn đối với sự phát triển văn hoá dân tộc.
17/04/2010 Đăng bởi QA.tien
2 trong số 3
nói vh là nền tảng tinh thần có  nghĩa là vh là tổng thê các giá trị các tiềm năng sáng tạo của đất nước muốn xã hội phát triển thì cần dựa vào các giá trị đó và cần phát huy các giá trị đó
vh là nền tảng tinh thần của xh vh thể hiện sức sống sức phát triển sự hiểu biết và trí tuệ đạo lí tâm hồn , ban lĩnh khí phách của con người của dân tộc trong mối quan hệ của đồng loại với xh với tự nhiên dc xây dựng và bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử
vh giu vai tro quan trong trong viec phat trien xh
24/10/2011 Đăng bởi twin_tienthao
3 trong số 3
y htuc xa hoi doi tac dong tro lai ton tai xa hoi nhu the nao?
31/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
50 Điểm và ...Danh tiếng (Hội Nghị Trung Ương 5 Khoá 8)
Tại sao nói sản xuất hàng hóa giản đơn là cơ sở của sự phát triển kinh tế hàng hóa?
Khi nào nền kính tế thị trường kết thúc?
Tại sao nói giáo dục tiểu học là một nền tảng?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp