Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
so sanh te bao dong vat va te bao thuc vat
Mua sắm | Xã hội 03/03/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
web nè
http://thuviensinhhoc.com/day-hoc/day-hoc-sinh-hoc-10/772-so-sanh-t-bao-thc-vt-va-t-bao-ng-vt
03/03/2011 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
2 trong số 2
*Giống nhau:
-Ðều là những tế bào nhân thực.
-Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng.
-Ðều cấu tạo từ các chất sống như: prôtêin, axit amin, axit nuclêic, có chất nhân, có ribôxôm,...
*Khác nhau:
Tế bào thực vật:
-Có thành xenlulôzơ bao màng sinh chất
-Chất dự trữ :Tinh bột.  
-Ko có trung thể
-Phân bào ko sao,phân chia tế bào chất bằng cách phát triển vách ngăn ngang ở trung tâm tế bào.
-Có ko bào phát triển mạnh.
Tế bào Động vật :
-Thường ko có thành tế bào nếu có thì là thành glycocalyx,ko có thành xenlulôzơ.Có các điểm nhận biết (glicôprôtêin) trên màng.
-Chất dự trữ:Glicôgen.
-Có trung thể
-Phân bào có sao,phân chia tế bào chất bằng eo thắt ở trung tâm tế bào.
-Ít khi có ko bào.
17/09/2012 Đăng bởi lê thục uyên
Bạn cũng có thể quan tâm
so sanh sinh san vo tinh o thuc vat va dong vat????
tai sao lai co dong vat, thuc vat
Xin cho hỏi bo giao duc da xuat ban chuan kien thuc vat ly cap THCS chưa ? Cảm ơn !
So sanh chu nghia duy vat bien chung va sieu hinh
thuc vat bac cao la gi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp