Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
thế nào là bước nhảy? một ví dụ về nhà nước ta chưa tích lũy đủ lượng và chất đã thực hiện bước nhảy
Văn hóa xã hội | Nghệ thuật | Xã hội | Thi cử 14/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Bước nhảy là đang bước rất bình thường thì tự nhiên lại nhảy khiến cho bước đi xa hơn!!!
14/11/2010 Đăng bởi Minh Hạnh
2 trong số 2
Bạn đang học triết đúng không, không cần đam mê, đau đầu lắm. Nhưng lại rất thú vị nếu bạn có 1 thày dậy giỏi.
Định nghĩa BƯỚC NHẢY  thì mình không nói đến nữa, nó có trong sách giáo trình rùi. Có thể hiểu nôm na : nó là sự đột phá, chuyển từ vần đề cũ sang vấn đề mới phát triển hơn. Muốn có bước nhảy phải có điều kiện tích lũy.

VD:
Vấn đề xóa đói giảm nghèo nước ta. Nước ta chưa có bước nhảy vì:
1- Chưa tích lũy đủ lượng. Đó là tiền ủng hộ, nhân lực là giáo viên giảng dạy vùng sâu vùng xa.....Cơ sở hạ tầng, nhà máy..còn ít mọc lên ở vùng cao để văn minh hóa vùng này....
2- Chưa đủ chất. đó là tiền ủng hộ còn bị ăn bớt do quan liêu, giáo viên chê lương ít mà không giám về vùng cao để dạy....
15/11/2010 Đăng bởi Dung_Man
Bạn cũng có thể quan tâm
Bước nhảy hoàn vũ
Mình chẳng thích MC của Bước nhảy hoàn vũ 2011
Một số bước xây dựng bảng quyết định. Ví dụ
Nhảy mà giống con robot gọi là kiểu nhảy gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp