Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở đức nhưng lại thất bại ở pháp?
Xã hội | Luận văn 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
- Dưới sự lãnh đạo của quốc tế cộng sản, mật trận nhân dân chống phát xít thành lập ở nhiều nước.
+ Ở pháp:
Đảng cộng sản kịp thời lãnh đạo nhân dân đánh tan chủ nghĩa phát xít.

Ở Pháp phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào?
Tại sao chủ nghĩa phát xít không thắng lợi ở Pháp mà thắng lợi ở Đức?

Quảng trường Cong-cooc ở Pa-ri ngày 6-2-1934
+ Ở pháp:
Đảng cộng sản kịp thời lãnh đạo nhân dân đánh tan chủ nghĩa phát xít.

+ Ở pháp: Đảng cộng sản kịp thời lãnh đạo nhân dân đánh tan chủ nghĩa phát xít.
Tháng 1-1936 mật trận nhân dân giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử => chính phủ mật trận nhân dân được thành lập và thi hành một số biện pháp tiến bộ.
Chính phủ Pháp đã làm gì để bảo vệ thành quả cách mạng?
Tháng 1-1936 mật trận nhân dân giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử => chính phủ mật trận nhân dân được thành lập và thi hành một số biện pháp tiến bộ.
+ Ở Tây Ban Nha:
Tháng 2-1936, chính phủ mật trận nhân dân được thành lập. Nhưng cuối cùng bị thất bại.
Ở Tây Ban Nha phong trào cách mạng diễn ra như thế nào?
* Thắng lợi ở mặt trận nhân dân Tây Ban Nha (tháng 2 – 1936).
+ Ở Tây Ban Nha:
Tháng 2-1936, chính phủ mặt trận nhân dân được thành lập. Nhưng cuối cùng bị thất bại.
14/04/2010 Đăng bởi QA.quangvinh
Bạn cũng có thể quan tâm
Nguyên nhân thất bại của phe Phát xít trong Đệ nhị thế chiến.
vì sao chủ nghĩa phát xít lại thắng thế ở đức?
Tại sao chủ nghĩa phát xít nổ ra ở đức ?
Vì sao phong trào đấu tranh luôn luôn bị thất bại?
Vì sao phát xít đức lại giết người do thái ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp