Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ai thi ioe lop 7 giup voi: vong 17 bai 4: Are you going the __________ store(dien 10 tu)
cau nua: Your dad and I are ____ you are well again so soon(4 tu)
cau nua: Are you ______ of having a snake in your house?(6 tu)
cau nua: That was the first time I had seen the _________(9 tu)
cau nua: she is a _______ girl ( 7 tu)
cau nua:  Did your uncle ______ any letters from me last week( 7 tu)
cau nua: we will show you ______ the city ( 6 tu)
biet bao nhiu tra loi bay nhiu
minh thanks nhiu
ban nao tra loi dung nhiu cau se dc 99 diem
Ngoại ngữ 01/01/2013 Đăng bởi swimmisse
Câu trả lời
1 trong số 13
Did your uncle receive ......
01/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 13
Your dad....glad....
Are you afraid.....
She is a healthy girl
01/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 13
1.drugstore
3. scared
4.president
5.healthy
6.received
7.around
Mình chắc chắn mấy câu trên đúng đó, câu 2 mình chưa bít
10/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 13
- glad
- scared
- gallery
- healthy
- receive
- around
01/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 13
glad
scared

healthy
receive
around
19/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 13
Ai làm hộ mình câu này với . mình thanks
We can eat a large .......of fruit and vegetable.
20/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 13
to hoi cau nay nua
their family _____a small room near the factory
23/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 13
glad
scared
president
healthy
receive
around
27/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 13
We can eat a large .......of fruit and vegetable.
help vs
27/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 13
- glad
- scared
- president
- healthy
- riceive
- around
100/100
28/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 13
co ai giup minh vs
cau nay na
their family .....near small room in the factory
28/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 13
Have you ever been to this _ _ _ _ _ _ _ before ?
Giúp mình với Thanks nhìu !
01/01/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
13 trong số 13
2 glad
23/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
sap xep cac tu sau day thanh 1 cau my , is,from,friend,janpan
Which grade are you in ?
Love means not having to say,you are sorry. Cau nay co sai ve mat ngu phap ko?
What are you doing right now?
I jump into water. who am I
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp