Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách sử dụng hàm if trong excel
Phần mềm 12/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
=If(điều kiện, lệnh 1, lệnh 2)
đúng thì thực hiện lệnh một, sai thì thực hiện lệnh 2. Dấu "," có thể là ";" tùy theo bạn chỉnh trong controlpanel. khi bạn mở ngoặc ra thì nhìn máy nó hướng dẫn bằng tiếng anh đó lựa chọn cho đúng.
VD =if(3>2,3-2,2-3)=1.
12/12/2011 Đăng bởi Chàng_Mưa
2 trong số 3
12/12/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 3
=if( b="sg","giấy sóng","giấy mặt vàng")
12/12/2011 Đăng bởi Chàng_Mưa
Bạn cũng có thể quan tâm
Trong Excel Tôi muốn dùng hàm if lồng nhau đến 100, xin mọi người giúp đỡ. Thanks
EXCEL GIÚP MÌNH VỚI
cho tôi biết tất cả các hàm thông dụng trong excel va chức năng của từng hàm?
em hỏi Excel...!
Hàm sumif sử dụng như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp