Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bài tập toán hình học lớp 10??
Cho parabol (P) : y^2=2px. Với mỗi điểm M trên (P) (M khác 0) , gọi M' là hình chiếu của M trên Oy và I là trung điểm của đoạn OM'. Chứng minh rằng đường thẳng IM cắt parabol đã cho tại một điểm duy nhất?
Khoa học & Toán học 17/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Toán học
Vật lý lớp 10 cần giúp
Vật lớp 10 cần giúp
Toán đại lớp 10 cần giúp
giúp mình bài toán lớp 9 này với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp