Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho (C) x^2+y^2+2x-4y=0 va(d) x-y+1=0 viet pt duong thang (a) song song voi (d) va ca2t (C) tai 2 diem M,N sao cho MN=2
lam giup minh voi
Khoa học & Toán học 29/05/2012 Đăng bởi Doremon9
Câu trả lời
1 trong số 1
xet (C) x^2+y^2+2x-4y=0
co: tam I(-1,2) ban kinh R= can 5
ke IH vuong goc voi MN nen MH= 1/2MN=1
Xet tam giac IMH vuong tai H:
theo Py ta go, ta co IH=2, hay d(I;a)=2
do a song song voi d, nen pt duong thang a co dang:
x-y+c=0, c khac 1
lai co; d(I;a)=2 thay toa do I vao
=> hoac c=3+2 can2 hoac c= 3-2can2
vay pt dt can tim la x-y+3+2can2=0
va x-y+3-2can2=0
29/05/2012 Đăng bởi kiss_the_rain58
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm min,max của: C= 2x+1/x^2+2 ; D=3x^2-2x+3/x^2+1 ; E=4x+1/x^2+5
1 ) CMR với mọi a,b € ( 0, pi) có (sina +sinb +sinc)/3 =sin(a+b+c)/3
nguyên hàm của dx/1+ x^3
tim min y=x^100-x^10+10
tìm x biết xy-5x-5y=0
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp