Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
có ai biết giải định thức cấp 3 cấp 4 ko chỉ chi tiết dùm em cách giải vs? thank
Xã hội | Thi cử | Internet 16/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Trình độ     Yêu cầu danh tiếng
Sơ cấp     0 ~ 32
Học sinh trung học     33 ~ 64
Sinh viên     65 ~ 128
Thạc sĩ     129 ~ 256
Tiến sĩ     257 ~ 512
Trợ giảng     513 ~ 1024
Giảng viên     1025 ~ 2048
Phó Giáo sư     2049 ~ 4096
Giáo sư     Hơn 4096
16/09/2011 Đăng bởi nh0kniken
2 trong số 3
Với Định thức cấp 3:
C1: Dùng qui tắc tam giác:
      a11  a12  a13
A=   a21  a22  a23
      a31  a32  a33
DetA =a11*a22*a23 +a12*a23*a31+a21*a32*a13 - a31*a22*a13-a12*a21*a33-a32*a23*a11
C2: Viết thêm dòng 1 và dòng 2 vào cuối:
      a11  a12  a13
A=   a21  a22  a23
      a31  a32  a33
      a11  a12  a13
      a21  a22  a23
DetA= tích các đường chéo chính trừ đi tích các đường chéo phụ
C3: tương tự cách 2 nhưng viết thêm cột 1 và 2 vào phía bên phải
C4: Dùng hàm MDETERM trong excel để tính ma trận cấp <255 thì phải
+với ma trận cấp 4 thì chuyển nó về ma trận cấp 3 để tính cũng là 1 cách
      a11  a12  a13 a14
A=   a21  a22  a23 a24
      a31  a32  a33 a34
      a41  a42  a43 a44
ta có thể khai triển theo dòng hay cột để đc các ma trận cấp 3
det(A)=a11*D11 + a21*D21+a31*D31+a41*D41
trong đó Dij là phần bù đại số của aij thu được bằng cách: Dij= (-1) mũ (i+j) *  Aij (Aij thu được thừ ma trận gốc bằng cách xoá đi hàng i cột j từ ma trận gốc)
-Cũng có thể dùng Laplace để tính nếu như ma trận có nhiều cặp hàng, cột có định thức con cấp 2 bằng 0
16/09/2011 Đăng bởi Y
3 trong số 3
sam
17/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Ai Giải dùm mình bài này với
ai gải dùm mình bài toán : sinx + sin2x+ sin3x=5/2
giải dùm em bt hình học không gian 12 này với @_@
GIẢI DÙM MÌNH CẦN THI GẤP
Các anh chị ơi, giải dùm em mấy bài toán lớp 6 nè
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp