Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
ai biết cách đổi mật khẩu yahoo giúp t với.thank
Internet 10/05/2011 Đăng bởi Mai Duong
Câu trả lời
1 trong số 5
Bạn có thể tham khảo một số thông tin hướng dẫn thay đổi mật khẩu mà Yahoo! đã cung cấp tại địa chỉ:
http://help.yahoo.com/l/vn/yahoo/mail/ya…
- Hoặc bạn cũng có thể thực hiện đổi Password nhanh:
https://edit.yahoo.com/config/change_pw
- Hoặc bạn cũng có thể thao tác từng bước đổi Password:
Để thay đổi mật khẩu Yahoo! Mail có giao diện hiển thị Việt ngữ thì người dùng có thể thực hiện bằng cách truy cập vào trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư Yahoo! Mail của bạn.Tiếp theo, nhấn chữ Tùy chọn > Tùy chọn Mail > click chọn hàng chữ “Thông tin tài khoản” rồi nhập lại mật khẩu vào ô “mật khẩu” để xác nhận > ngay khi đó trang khác hiện ra, thì bạn tìm bên dưới dòng mục “Đăng nhập và bảo mật” để nhấn vào hàng chữ “Đổi mật khẩu của bạn” ngay lập tức bạn sẽ được chuyển đến trang tùy chọn để đổi mật khẩu. Bạn nhập mật khẩu vào ô bên cạnh hàng chữ “Nhập mật khẩu hiện tại của bạn”. Kế tiếp, đánh tùy chọn mật khẩu mới vào ô bên cạnh hàng chữ “Chọn mật khẩu mới”. Tiếp tục, gõ nhập mật khẩu mới vừa tạo vào ô bên cạnh hàng chữ “Xác nhận mật khẩu mới” rồi nhấn nút “Lưu” và nhấn nút “Tiếp tục” rồi thoát trang để thiết lập thay đổi có hiệu lực. Sau đó bạn vào lại trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư của bạn để xem kết quả việc thay đổi mật khẩu.

- Trường hợp thay đổi mật khẩu Yahoo! Mail có giao diện hiển thị Anh ngữ thì người dùng có thể thực hiện bằng cách truy cập vào trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư Yahoo! Mail của bạn.Tiếp theo, nhấn chọn Options > Mail Options > Account Information và nhập lại mật khẩu vào ô “Password” để xác nhận > Ngay khi đó trang khác hiện ra, thì bạn tìm bên dưới dòng mục “Sign-In and Security” để nhấn vào hàng chữ “Change your password” ngay lập tức bạn sẽ được chuyển đến trang tùy chọn để đổi mật khẩu. Bạn nhập mật khẩu vào ô bên cạnh hàng chữ “Enter your Current Password”. Kế tiếp, đánh tùy chọn mật khẩu mới vào ô bên cạnh hàng chữ “Choose a New Password”. Tiếp tục, gõ nhập mật khẩu mới vừa tạo vào ô bên cạnh hàng chữ “Confirm your New Password” rồi nhấn nút “ Save” và nhấn nút “Continue” rồi nhấn Sign Out thoát trang để thiết lập thay đổi có hiệu lực. Sau đó bạn vào lại trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư của bạn để xem kết quả việc thay đổi mật khẩu.
Lưu ý: Vì lý do bảo mật nên trong quá trình thao tác đến bước cuối khi bạn nhấn nút “Save/Lưu” hoặc nút “Continue/Tiếp tục”để hoàn tất, mà Yahoo! yêu cầu nhập lại mật khẩu thì khi ấy bạn nên dùng phần mềm http://www.ccleaner.com để dọn sạch các địa chỉ web mà bạn đã truy cập, hoặc khởi động lại máy tính và sau đó vào lại trang chủ http://vn.yahoo.com rồi đăng nhập vào hộp thư của bạn để xem kết quả việc thiết lập mới.
Trích trên mạng
10/05/2011 Đăng bởi Chiến thần
2 trong số 5
vào web http://mail.yahoo.com đăng nhập xong bấm vào tên mình có chữ My account trong đó có phần change password ^^
10/05/2011 Đăng bởi Nguyễn Song Tùng
3 trong số 5
Bạn tham khảo :
10/05/2011 Đăng bởi 中部非洲武術 S2 阮氏銀 Vip
4 trong số 5
de lam ban dang nhap vao yahoo rui bam vao Messenger roi ban thay thong tin tai khoan nhap vao day rui dang nhap la thay phan doi mat khau lien
17/02/2012 Đăng bởi Hai Tay Ninh
5 trong số 5
biet lay lai pass yahoo hum ha co j lien he zoi pass k_minhthu rui co nguoi chi
07/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Mật khẩu cấp 2 yahoo.
Tìm mật khẩu yahoo trong máy tính
Tôi quên mật khẩu word document. làm sao để mở được? thank!
Tại sao các trang web hay yêu cầu nhập mã xác thực khi lập nick hay đổi mật khẩu..v..v.. ?
Tại sao mật khẩu gmail lập không được?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp