Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
những giải pháp ngăn chặn và khai thác rừng hợp lý để đảm bảo phat triển bền vững
Đời sống | Khoa học và Giáo dục 14/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Ngày 27/4/2011, tại Khách sạn Thanh Bình, đồng chí Mai Thanh Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2010 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2011; về dự Hội nghị có thành viên Ban Chỉ huy Các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định; đại diện các sở, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở, phóng viên báo, đài của tỉnh…

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nông nghiệp & PTNT và ý kiến tham gia  của các đại biểu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy Các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2011, cụ thể như sau:
1. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các chủ rừng trong phạm vi nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp do Sở Nông nghiệp & PTNT đề ra, cụ thể là: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng, triển khai thực hiện các dự án, đề án bảo vệ rừng và PCCCR; xác định lâm phận các loại rừng ổn định; nâng cao trách nhiệm của chủ rừng, chính quyền các cấp và sự tham gia của các ngành, các tổ chức xã hội vào bảo vệ rừng; nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm; hỗ trợ nâng cao đời sống người dân; xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị bảo vệ rừng.
2. Mở các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định, các đài truyền thanh cơ sở tăng thời lượng  thông tin bài viết về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức của các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể và quần chúng nhân dân về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.
3. Các địa phương rà soát các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2011 của tỉnh; ban hành kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng ở địa phương; củng cố Ban Chỉ huy; chú ý các khu vực trọng điểm về phá rừng, cháy rừng; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ”; thường xuyên kiểm tra các phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhất là các chủ rừng.
4. Thực hiện tốt Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 và Chỉ  thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ  tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng trái phép;  Chỉ thị số 02/CT-CTUBND ngày 28/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, mua, bán, vận chuyển trái phép lâm sản và động vật hoang dã. Phối hợp các cấp, các ngành và chủ rừng mở các đợt ra quân kiểm tra, truy quét các đối tượng phá rừng, lập lại trật tự về khai thác, mua, bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản; xây dựng kế hoạch kiểm soát lâm sản, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vận chuyển trái phép lâm sản.
5. Các địa phương chủ động và thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; xác định các trọng điểm về phá rừng, phát rừng làm rẫy, buôn bán trái phép gỗ; xác định các đối tượng vi phạm để giáo dục, ký cam kết; xử lý hoặc chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt hành vi chống người thi hành công vụ; trong chỉ đạo xử lý các vụ việc phức tạp, nếu có quan điểm khác nhau của các cơ quan chức năng  thì phải báo cáo cấp trên để giải quyết.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Đề án Giao rừng, cho thuê rừng tỉnh Bình Định; vận dụng các quy định của Nhà nước về biên chế hành chính, về thành lập các hạt kiểm lâm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Xác định công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ cấp bách, vì vậy, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả cho Văn phòng Ban Chỉ huy Các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bình Định (Chi cục Kiểm lâm) theo dõi, tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện./.
14/10/2011 Đăng bởi thuhg104
Bạn cũng có thể quan tâm
Tại sao phải đặt vấn để khai thác và bảo vệ rừng Amazon?
giả thích việc bảo vệ rừng là quan trọng
Vì sao phải phát triển rừng kết hợp với du lịch sinh thái?
Rừng hoang
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp