Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Khi nào thì thêm s, hay es sau động từ, khi nào thì thêm s hay es sau đánh từ?
Phần cứng máy tính | Ngoại ngữ 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Cách chia thì hiện tại đơn này bạn
Một câu có cấu trúc 3 phần
S + V + O
Nếu Chủ ngữ là He, she, it, hoặc danh từ số ít thì động từ theo sau có s
Nếu chủ ngữ là I, you, they, hoặc là danh từ số nhiều thì động từ theo sau có s
Hai cái ví dụ trên kia :
vd1: The sun ( là số ít ) , vì thế rise (động tự) có thêm "s" đằng sau
Vd2: Vì sau "I" thì động từ không có " s"
Còn cái don't like
thì đây là câu phủ đinh ( vì có not )
Cấu trúc của câu phủ định là
S + do/does + not + V + O ( do/does là trợ động từ )
Nguyên tắc là thế này : sau trợ động từ thì động từ ở dạng nguyên mẫu , không thêm s hay es , không để động từ ở cột quá khứ v.v..., chỉ giữ nguyên động từ
22/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
2 trong số 2
cau truc ba phan nhu hien tai don
23/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào thì thêm s ?
Tính n ! ,với n được nhập từ bàn phím
A.clothes B.churches C.Buses D.wishes
Chon Casio fx 570 ES hay fx 570 ES plus?
Giúp mình kái này với :-s
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp