Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nêu các câu ca dao tục ngữ Việt Nam nói về tình đoàn kết gắn bó?
Xã hội 29/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 11
Một cây làm chẳng lên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
29/06/2012 Đăng bởi Gone In 1s
2 trong số 11
Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.
( Khó phá vỡ được sự đoàn kết gắn bp1 của một tập thể, một cộng đồng, ví như chẳng bao giờ có thể bẻ gãy được cả bó đũa. )
- Cả bè hơn cây nứa.
- Chết cả đống còn hơn sống một người.
(Đoàn kết gắn bó, sống chết có nhau. )
- Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.
- Chung lưng đấu cật. - Chung lưng đấu sức. - Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
( Biết hợp sức, đoàn kết để thực hiện một đích chung. )
- Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
( Cùng tiếng nói, cùng quan điểm liên kết với nhau, tìm gặp nhau.
Thanh; tiếng nói; Khí: tính khí; Ứng: hô, ứng với nhau; Cầu: tìm gặp ).
- Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.
( Đông người tạo nên sức mạnh )
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
• Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.
- Cả bè hơn cây nứa.
- Chung lưng đấu cật – Chung lưng đấu sức.
- Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
- Dân ta nhớ một chữ đồng.
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công.
- Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụp lại nên hòn núi cao

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
• Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng
Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.
- Cả bè hơn cây nứa.
- Chung lưng đấu cật – Chung lưng đấu sức.
- Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
- Dân ta nhớ một chữ đồng.
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
- Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công.
- Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụp lại nên hòn núi cao
29/06/2012 Đăng bởi Hoàng Quyên
3 trong số 11
Google
29/06/2012 Đăng bởi Tides
4 trong số 11
câu trả lời hay nhất “góp máu ăn phần”
29/06/2012 Đăng bởi mrphuongquyhop
5 trong số 11
Vạn sự khởi đầu nan .gjan nan bắt đầu nản
29/06/2012 Đăng bởi Quangsang
6 trong số 11
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
29/06/2012 Đăng bởi Hồng Vy
7 trong số 11
bau oi thuong lay bi cung tuy rang khac giong nhung chung mot gian
04/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 11
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
15/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 11
- Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.
- Cả bè hơn cây nứa.
- Chết cả đống còn hơn sống một người.
- Chung lưng đấu cật.
- Một hòn chẳng đắp nên non
Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.
- Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
- Dân ta nhớ một chữ đồng :
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
- Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.
- Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
- Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
- Lá lành đùm lá rách.
- Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
- Một cây làm chẳng nên non.
Ba cây chụp lại nên hòn núi cao.
- Chết cả đống còn hơn sống một người.
- Dân ta nhớ một chữ đồng.
Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.
- Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.
- Cả bè hơn cây nứa.
-Một con ngưạ đau cả tàu bỏ cỏ.
-Của ít lòng nhiều
- Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.
   END ^o^
22/10/2013 Đăng bởi Megpoid Gumi
10 trong số 11
Lua thu vang gian nan thu suc
14/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 11
cow, cow, cow
10/03/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
xây dựng và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân làm một trong những nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng
Nêu quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn viên
nêu nhiệm vụ cơ bản của bộ phận hành chính văn thư
Tôi yêu cô ấy mà cô ấy có người yêu rồi( Rất gắn bó), tôi có nên thổ lộ không? nên làm gì? Hic
Nêu những nội dung (chuyên đề) trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp