Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cho mình hỏi uppa nghĩa là gì?
Ngoại ngữ 29/02/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Appa là một nhân vật hư cấu trên phim truyền hình Nickelodeon hoạt hình Avatar: The Last Airbender và trong bộ phim The Last Airbender. Trong phim, Appa là chỉ được biết đến bò rừng bizon bầu trời sống, một loài động vật có thể bay tự nhiên, và là hướng dẫn động vật của nhân vật chính, Aang. Dee Bradley Baker tiếng nói Appa, cùng với tất cả các động vật khác, trong series truyền hình và phim.
29/02/2012 Đăng bởi vansonfa
2 trong số 3
uppa ( một vài người gọi là oppa ) là cách bạn nữ Hàn Quốc gọi người anh lớn tuổi hơn.
29/02/2012 Đăng bởi Băng Tâm Phổ Sứ
3 trong số 3
uppa đọc là oppa
con gái gọi con trai lớn hơn những ng cũng thân thiết
chỉ là con gái thôi naz
08/03/2012 Đăng bởi dancy_superCassELF18
Bạn cũng có thể quan tâm
Nghĩa của từ : dispacthed
cho mình hỏi bộ truyền xích M4 nghĩa là gì
không còn muốn có được người ta nữa, nhưng mà vẫn chú ý, vẫn muốn biết tin tức. như vậy nghĩa là sao nhỉ?
nhờ giải nghĩa giúp các câu thơ sau:
Sao mình không trả lời được câu hỏi GIẢI ĐÁP trên google
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp