Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giúp em IOE Vòng 11 Lớp 9 Bài Nghe với
1. Have you ever seen this _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ before?
2. Do you still remember the _ _ _ _ _ _ _ _ we took part in last summer?
3. Because of not being paid, many workers are on _ _ _ _ _ _
Ngoại ngữ 04/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 12
câu 1 vs câu 3 mềnh hơm bít nhưng câu 2 là :carnival đó
05/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 12
1 activity // hình như zậy
2 carnival
3. strike
08/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 12
trả lời cho em câu : Have you ever seen this _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  before? cũng ở bài nghe vòng 11 lớp 9
09/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 12
1. phenomenon
2. carnival
3. strike
4. presentation
6. calculations
20/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 12
5. immigrants
26/11/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 12
we live in the ******
06/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 12
1.presentation
2.population
3.calculations nk` paz hy :D
08/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 12
giúp mình naz " I think we should check all the windown and door _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ because there must be a strong..." ( vòng 11 lớp 9)
11/12/2012 Đăng bởi Cherubino
9 trong số 12
Pạn nào pík câu này thì help mìq vs nha ^^
I'm very _ _ _ _ _ [5chữ] of my children and love them very much
Tks trước !!
26/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 12
proud
26/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 12
we are in motion
03/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
12 trong số 12
câu 1 k bít cau 2carnival cau 3 strike câu 4 presentation câu 5 immigrants cau 6 calculations
30/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào dùng tenten và maru trong tiếng nhật?
kí tự bạn thích ! phát này mình treo 99 điểm thưởng !
Yahoo!! của bạn có bao nhiêu người ?
giúp mình làm bài tiếng anh này?
hi ^_^
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp