Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Giải thích câu nói : Trong bảo vệ môi trường cần phải "tư duy toàn cầu, hành động địa phương".
Xã hội 23/10/2011 Đăng bởi binbin14121010
Câu trả lời
1 trong số 2
Ồ! Mới kiểm tra câu này xong!
23/10/2011 Đăng bởi ghost writer
2 trong số 2
CÔng cuộc bảo vệ hành tinh không chỉ của bất kỳ quốc gia riêng biệt nào. Kể từ khi cách mạng công nghiệp nổ ra ở châu Âu rồi lan ra toàn thế giới hiện đại này, con người đã làm hủy hoại biết bao nhiêu tài nguyên môi trường trái đất. Khi đó, kể cả quốc gia trực tiếp gây ra lẫn quốc gia không trực tiếp đều phải gánh chịu hậu quả. Mỗi quốc gia trên thế giới đều là một mắt xích trong một chuỗi hủy diệt môi trường trái đất, mọi quốc gia đều phải tham gia bảo vệ môi trường theo phương hướng tư duy chung của thế giới. Mỗi quốc gia không giống nhau, như đã nói, nơi gây ra nặng, nơi gây ra nhẹ, nơi gây ra trực tiếp, nơi gây ra gián tiếp, nhưng làn khói ô nhiễm bao phủ toàn cầu. Do đó, tùy vào sự phá hoại đặc trưng của mình, tùy vào nền kinh tế của mình, tùy vào trình độ khoa học kỹ thuật, tùy vào địa hình, địa thế, hệ sinh thái, hoàn cảnh xã hội, ý thức con người... của mỗi nước, mỗi nước sẽ phải có trách nhiệm đề ra những phương hướng riêng phù hợp và phải hành động vì mục đích chung. Trong khi đó, để công cuộc được triển khai nhanh chóng, thực hiện hiệu quả, thì các nước cũng nên đoàn kết lại, giúp đỡ nhau, nước mạnh về công nghệ và kinh tế sẽ có thể giúp đỡ các nước yếu hơn mình.
23/10/2011 Đăng bởi ghost writer
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm sao để bảo vệ môi trường???
ý thức bảo vệ môi trường của con người hiện nay?
Khoả thân để bảo vệ môi trường?
làm thế nào để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp