Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
BT Vật Lý 10 - Chuyển động thẳng biến đổi đều
1. Một ng` đi xe đạp lên dốc chậm dần đều. Vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là 3m/s. Tính gia tốc và thời gian lên dốc. (Bài này sao em thấy hình như thiếu dữ kiện thì phải :-s)

2. Pt của 1 vật chuyển động thẳng là x=80t^2 + 50t + 10 (cm, s)
a) tính gia tốc của chuyển động
b) tính vận tốc lúc t=1s
c) định vị trí vật lúc vận tốc là 130cm/s
(bài này em đã làm ra rồi nhưng muốn dò lại kết quả vì thấy kết quả trong đề cương ko giống)

3. Một vật chuyển động theo pt x=4t^2 + 20t (cm,s)
a) tính quãng đường vật đi được từ t1=2s đến t2=5s, suy ra vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này
b) tính vận tốc lúc t=3s
(bài này em muốn dò đáp số)

4. Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy được 1km thì đoàn tàu đạt vận tốc 36km/h. tính vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy đc 3km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga.
(bài này cũng dò đáp số luôn)

Mong mọi người giúp đỡ.
Cám ơn mọi người nhiều.
Vật lý | Khoa học và Giáo dục 29/08/2011 Đăng bởi Jul
Câu trả lời
1 trong số 1
bài 1 k tính vì thiếu dữ kiện nhá
2: a. x=80t^2 + 50t + 10
=> 80= a/2
=> a = 160 cm/s2
b. ta có công thức đc rút ra : t=(v - v0)/a
lấy cácgiá trị thay vào là ra
c. áp dụng cthức v^2 - vo^2 = 2a(x - xo)
có vận tốc đầu, vận tốc sau, gia tốc và xo = 10, thay vào tiếp...

3.a. v trung bình = 48 phải k em?
b. thay số vào ct : t=(v - v0)/a => v = 44

4.tìm a thay vào V^2 = 2as
hình như = 300 thì phải.hơhơ
29/08/2011 Đăng bởi tentoilarg
Bạn cũng có thể quan tâm
Vật lý 10 !
vật lýx
vận tốc
vật lý 10 ???????????????
chuyển động tròn đều
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp