Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bảo hộ lao động là gì?
Xã hội 11/07/2011 Đăng bởi thành đạt 2011
Câu trả lời
1 trong số 1
Bảo hộ lao động là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật... nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động.

Nội dung chủ yếu của Bảo hộ lao động là an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp người ta dùng cụm từ "an toàn và vệ sinh lao động" để chỉ công tác Bảo hộ lao động. Trong trường hợp nói đến bao ho lao dong, chúng ta hiểu đó là bao gồm cả an toàn lao động, vệ sinh lao động và cả những vấn đề về chính sách đối với người lao động như: vấn đề lao động và nghỉ ngơi, vấn đề lao động nữ, vấn đề bồi dưỡng độc hại
11/07/2011 Đăng bởi bao ho lao dong
Bạn cũng có thể quan tâm
Nếu 1 công ty lớn mà không cấp phát bảo hộ lao động ép người lao động ngỉ việc. Tôi phải làm thế nào?
Người lao động không nộp tiền bảo hiểm thất nghiệp thì xử lý như thế nào
khi nào thì người lao động được tính phép năm?
Tại sao giáo viên phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?
Bảo hiểm xã hội quy định người lao động nộp 6% khi nào ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp