Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
giải phương trình: sin2x+cos2x-3sinx-cosx+1=0
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 21/07/2011 Đăng bởi luôn mơ ước
Câu trả lời
1 trong số 2
xem lai cai de co phai chinh xac vay ko hay la : Sin2x - cos2x + 3sinx - cosx - 1 = 0
21/07/2011 Đăng bởi Chào Thua
2 trong số 2
.   sin2x+cos2x - 3sinx-cosx + 1=0
⇔ 2sinxcosx - cosx + 1 - 2sin^2x - 3sinx+1=0
⇔ cosx(2sinx-1) + (-2sin^2x-3sinx+2)=0
⇔ cosx(2sinx-1 )+ (sinx+2)(2sinx-1)=0
⇔(2sinx - 1)(cosx + sinx + 2)=0

⇔[ sinx = 1/2
  | cosx+sinx+2 = 0 (vô nghiệm)
22/07/2011 Đăng bởi Minh Triết
Bạn cũng có thể quan tâm
Giúp em giải cac hệ phương trình rất khó thi lớp 10 đó !!!!!!!!!!
giải hệ phương trình
Giải toán bằng cách lập phương trình 9
Giải hộ câu hệ phương trình
giải phương trình vô tỷ
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp