Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Neu cau tao cua te bao thuc vat va chuc nang cua tung bo phan?
sinh học 11/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
sorry neu phai noi rang ban that su chuoi,khong thieu sach noi ve van de nay de ban co the tham khao,va neu minh muon 1 quyen chep ra thi mat kha nhieu thoi gian viet va ban may kha nhieu thoi gian dich(tieng viet khong dau),con nang cao them nhung thu khong co trong sach ma ai to mo muon biet thi...
+)1 tb co 3 bo phan chinh:
-mang sinh chat,la mang lipit kep,bao ve cac chat ben trong tb,trao doi chat voi moi truong
-chat tb,chua cac bao quan,thuc hien cac hoat dong song cua tb
-nhan,chua vat chat di truyen la NST,nhan con,duoc bao boc boi mang nhan mhu mamng sinh chat,co cac lo nhan de ARN co the chui ra ngoai tong hop protein,...giu vai tro chi huy cac hoat dong song dua vao thong tin di truyen no nam giu
+)tb thuc vat khac voi tb khac o nhieu diem.vi du o dong vat thi tb thuc vat khong co trung the,co them luc lap,thanh xenlulozo,khong bao lon hon,khong co ti the
-thanh xelulozo,co dinh hinh dang tb,dac trung co tinh chat song co dinh,vi vay ma khi 2 tb phan chia,vach doi phai hinh thanh tu tronh ra thay vi that o giua nhu tb dong vat
-luc lap,gom he thong dia thylacoit,don nhan nang luong mat troi,chuyen toi 1 dia giu vai tro phan ung trung tam de tong hop ATP,NADPH
-luoi noi chat tron,luoi noi chat hat,riboxom,the gongi,...ban xem sinh hoc 10
11/02/2011 Đăng bởi tien si giuoc mam
Bạn cũng có thể quan tâm
Co may loai re,dac diem cua tung loai?
cam nghi cua em ve tu truyen ''Song chet mac bay ''cua Pham Duy Ton
toc do truyen tai cua IDE la bao nhieu?
gia co phieu thuong cua cong ty X hien nay la 66.000
ban chat cua giai cap cong nhan
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp