Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách làm 1 mẫu giấy khen, giấy chứng nhận ?
Xã hội | Phần mềm | Kế toán 19/05/2011 Đăng bởi lightstar
Câu trả lời
1 trong số 1
Ngoài trang trí hình nên thì tùy bạn. nhưng nội dung phải thể hiên
- tên đơn vị cấp giấy khen, giấy chứng nhận.
- Cấp cho ai, ở đơn vị nào.
- cấp vì lý do gì: như khen tặng vì học giỏi...
- số giấy khen
- Người ký..
Tôi tự nghĩ ra vây.
22/05/2011 Đăng bởi Thể
Bạn cũng có thể quan tâm
Khi nào đc cấp lại giấy đăng ký kinh doanh??
bằng khen và giấy khen khác nhau ở chỗ nào?
Bằng khen và giấy khen khác và giống nhau như thế nào ?
GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ CÓ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐƯỢC KHÔNG
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp