Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Có ai biết câu đố mẹo nào có đáp án là trái tim trong tiếng anh không?
Ngoại ngữ 16/03/2012 Đăng bởi samnam
Câu trả lời
1 trong số 1
mih k có câu đố nhưng có cái này cũng hay hay :nếu cho 3 từ H,R,T,anh có thể thêm chữ U để dc chữ HURT nhưng cũng có thể thêm vào 2 chữ E A để dc chữ HEART,nhưng  anh thà mang niềm đau(HURT ) để có em (U) còn hơn là có một trái tim trống rỗng mà không có em bên cạnh
17/03/2012 Đăng bởi thuyhien
Bạn cũng có thể quan tâm
Câu đố mẹo ?
đố mẹo
Vui tý nào? Có 1 câu đố và cũng chỉ có 1 đáp án đúng!
Đố mẹo
Đố các bạn loài cá nào lớn nhất thế giới? (theo khoa học, ko đố mẹo)
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp