Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tim so tu nhien co dang abcbiet abc-cb=ac
Khoa học & Toán học | Trung học 22/12/2010 Đăng bởi Trương Vô Kị
Câu trả lời
1 trong số 4
abc-cb=ac
<=> abc = ac + cb => b + c = c (không thể lớn hơn 10) => b = 0
a+c = ax <20 => a=1, c = 9
Kết quả: abc=109!
22/12/2010 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 4
___                            __                __
abc = 100a + 10b + c, cb = 10c +b, ac= 10a+ c.
___   __    __
abc - cb = ac <=> 90a +9b= 10c <=> c= (90a+ 9b)/10.
c ≤ 9 <=> 10a + b≤ 10.
Dễ thấy chỉ có a= 1, b=0 thỏa mãn => c= 9.
Vậy số tự nhiên cần tìm là 109.
01/01/2011 Đăng bởi Mơ ước
3 trong số 4
Ta có:
___   __      __
abc - cb  =  ac        
<=>    100a + 10b + c - (10c + b) = 10a + c                    
<=>    100a + 10b + c -  10c  - b  -10a -c = 0
<=>    90a + 9b -10c = 0
<=>    c=(90a+9b)/10
Ta có:
1 ≤ a ≤  9  <=> 90 ≤ 90a ≤  810
0 ≤ b ≤  9  <=>  0  ≤ 9b   ≤  81
Cộng 2 vế ta có:
            90 ≤  90a+9b         ≤ 891
<=>       9   ≤ (90a+9b)/10   ≤ 89,1
<=>       9   ≤      c              ≤ 89,1
Mà        0    ≤      c              ≤  9
nên    Suy ra  c = 9
Ta quay lại phương trình:
       c=(90a+9b)/10
<=>  9=(90a+9b)/10    <=>  90=90a+9b
Ta thử a và b với 9 trường hợp ( vì đây là phương trình đơn giản và có điều kiện của a và b )
Suy ra:    Loại trường hợp a=0
              a=1 => b=0
              từ a=2 đến a=9 thì ta loại (vì ít nhất thì a=2 => 90=90*2+9b <=> -90=9b <=> -10=b  (vì  0 ≤ b ≤ 9 nên VÔ LÝ)

Suy ra: a=1 ;  b=0  ; c=9
Vậy số cần tìm là: 109
               
╔===========================================================================================╗
║              Mềnh là con trai bố vui tính. Đây là cách giải mà mình coi là tỷ mỉ chi tiết dễ hiểu nhất. Chúc bạn thành công.          ║
║                                             Nhân dịp năm mới xin kính chúc gia đình bạn "AN KHANG THỊNH VƯỢNG"                           ║
╚===========================================================================================╝
01/01/2011 Đăng bởi vui tính
4 trong số 4
109
ko tinh cung biet vi minh gap bai nay roi
04/01/2011 Đăng bởi Tôn Ngộ Không
Bạn cũng có thể quan tâm
Thay các chữ số a,b,c bởi các số thích hợp : a) 1ab +36 =ab1 b) ab + ba = 55 c) ac + cb =abc
tim abc biet abc-bc=ac
tim chử số thích hơp ab+bc+ac=abc
tam giac ABC co AB = AC ;D thuoc BC ; BM = CM ; BD =CE ; E thuoc BC xchung minh tam giac ADE can
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp