Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Các công ty đa quốc già ảnh hưởn đến nước sở tại như thế nào?
Thông tin | Kinh tế 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Công ty đa quốc gia, thường viết tắt là MNC (Multinational corporation) hoặc MNE (Multinational enterprises), là khái niệm để chỉ các công ty sản xuất hay cung cấp dịch vụ ở ít nhất hai quốc gia. Các công ty đa quốc gia lớn có ngân sách vượt cả ngân sách của nhiều quốc gia. Công ty đa quốc gia có thể có ảnh hưởng lớn đến các mối quan hệ quốc tế và các nền kinh tế của các quốc gia. Các công ty đa quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa. Một số người cho rằng một dạng mới của MNC đang hình thành tương ứng với toàn cầu hóa – đó là xí nghiệp liên hợp toàn cầu.
Công ty đa quốc gia là Công ty hoạt động và có trụ sở ở nhiều nước khác nhau. (khác với Công ty quốc tế: chỉ là tên gọi chung chung của 1 công ty nước ngoài tại 1 quốc gia nào đó.)

Đặc điểm hoạt động các công ty đa quốc gia

Quyền sở hữu tập trung: các chi nhánh, công ty con, đại lý trên khắp thế giới đều thuộc quyền sở hữu tập trung của công ty mẹ, mặc dù chúng có những hoạt động cụ thể hằng ngày không hẳn hoàn toàn giống nhau.

Thường xuyên theo đuổi những chiến lược quản trị, điều hành và kinh doanh có tính toàn cầu. Tuy các công ty đa quốc gia có thể có nhiều chiến lược và kỹ thuật hoạt động đặc trưng để phù hợp với từng địa phương nơi nó có chi nhánh.

Mục đích phát triển thành công ty đa quốc gia

Thứ nhất: đó là nhu cầu quốc tế hóa ngành sản xuất và thị trường nhằm tránh những hạn chế thương mại, quota, thuế nhập khẩu ở các nước mua hàng, sử dụng được nguồn nguyên liệu thô, nhân công rẻ, khai thác các tìêm năng tại chỗ.

Thứ hai , đó là nhu cầu sử dụng sức cạnh tranh và những lợi thế so sánh của nước sở tại, thực hiện việc chuyển giao các ngành công nghệ bậc cao.

Thứ ba, tìm kiếm lợi nhuận cao hơn và phân tán rủi ro. Cũng như tránh những bất ổn do ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh doanh khi sản xuất ở một quốc gia đơn nhất.

Ngoài ra, bảo vệ tính độc quyền đối với công nghệ hay bí quyết sản xuất ở một ngành không muốn chuyển giao cũng là lý do phải mở rộng địa phương để sản xuất. Bên cạnh đó, tối ưu hóa chi phí và mở rộng thị trường cũng là mục đích của MNC.

Hoạt động MNC, vì được thực hiện trong một môi trường quốc tế, nên những vấn đề như thị trường đầu vào, đầu ra, vận chuyển và phân phối, điều động vốn, thanh toán… có những rủi ro nhất định. Rủi ro thường gặp của các MNC rơi vào 2 nhóm sau:

Rủi ro trong mua và bán hàng hóa như: thuế quan, vận chuyển, bảo hiểm, chu kỳ cung cầu, chính sách vĩ mô khác…

Rủi ro trong chuyển dịch tài chính như: rủi ro khi chính sách của chính quyền địa phương thay đổi, các rủi ro về tỷ giá, lạm phát, chính sách quản lý ngoại hối, thuế ,khủng hoảng nợ…
22/04/2010 Đăng bởi QA.tradao
2 trong số 2
cty này trốn thuế quốc gia pằng việc chuyển giá đó pạn. vd cty có trụ sở ở 2 nước X và Y. nếu thuế thu nhập DN của X lớn hơn Y thì cty tại X sẽ pán giá hòa vốn cho cty tại Y. phần lợi nhuận sẽ chạy về pên nước Y và lúc đóng thuế sẽ giảm được 1 phần. số liệu rõ hơn nhé. Cty X phân phối hàng cho cty Y và cty Y pán ra thị trường.
Đây là số liệu lúc chưa chuyển giá
                           X     Y tổng
số lượng             100  100
giá                           10   12
doanh thu           1000 1200 2200
giá vốn                 800 1000 1800
lợi nhuận             200  200  400
thuế suất                 40%  20%
thuế phải nộp          80    40  120
lợi nhuận sau thuế 120  160  280 ===> thuế phải nộp cho 2 nước là 120

Chuyển giá rồi thì số liệu đây
                         X Y tổng
số lượng                100 100
giá                            8 12
doanh thu           800 1200 2000
giá vốn                800 800 1600
lợi nhuận                0 400  400
thuế suất             40% 20%
thuế phải nộp            0  80  80
lợi nhuận sau thuế    0 320     320 ====> pằng cách pán với giá vốn thì cty X đã làm nước sở tại mất thuế và tránh được một số thuế lớn
29/04/2012 Đăng bởi mr. noob
Bạn cũng có thể quan tâm
Chứng minh tính tất yếu khách quan trong chính sách "đa phương hóa đa năng hóa quan hệ quốc tế" của Việt Nam ?
Tại sao phải trở thành công ty đa quốc gia?
Tại sao các công ty muốn trở thành công ty đa quốc gia ?
Tại sao nước thụy sĩ được đặt rất nhiều trụ sở quốc tế?
Công ty đa quốc gia chịu ảnh hưởng như thế nào bởi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp