Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hinh hoc. Trong sach chuyen đề toan lop 7, nhung minh lam mat quyen do rui
1: Cho tam giac ABC có AB = 2cm; ^A=75độ; ^B=60độ
Trên BC lâý điêm E sao cho BE=BA. Trên nưả mat phẳng bờ BCcó chứa điểm A. Vẽ tia Bx sao cho ^CBx=15độ. Từ A vẽ 1 đường thẳng vuông góc AB cắt B taị D
      a, Chứng minh: AB=AD (hay ABD vuông cân)
      b, Chứng minh: AE= AD
      c, Chứng minh: DC vuông goc BC
      d, Tính tổng BC^2 + CD^2
2: Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trung tuyến AM, trên cạnh AB lâý điểm E, trên cạnhAC lâý điểm F sao cho ^EMF=90độ
chưng minh: AE=CF
                                                                                   
Khoa học & Toán học 23/07/2011 Đăng bởi ran
Câu trả lời
1 trong số 3
bài bao nhiu, trang?
23/07/2011 Đăng bởi White Rose
2 trong số 3
bài 2 trước nhá@_@
vì tam giác ABC vuông cân tại A. Trung tuyến AM nên AM đồng thời là đường cao
=> AM vuông góc với BC
=> góc AMC= 90 độ
hay góc AMF+ góc CMF=90 độ
lại có  góc EMF=90độ => góc EMA+ góc AMF = 90 độ
=> góc CMF= góc EMA ( cùng phụ với góc AMF)                            (1)
Ta có AM=CM=1/2 BC ( tc trung tuyến)                                            (2)
mà gócBAM= góc MCF( cùng phụ với góc MAC)                              (3)
Từ (1)(2)(3) => tam giác EMA= tam giác FMC (g.c.g)
=>  AE=CF (đpcm)
24/07/2011 Đăng bởi luudinhtuan.nx
3 trong số 3
đề này còn vài chỗ khó hiểu
mải mới vẽ đc hình ^^
"Từ A vẽ 1 đường thẳng vuông góc AB cắt  ........B............... taị D"???
chắc là Bx nhỉ
a. Tam giác ABD vuông tại A ( vì Từ A vẽ 1 đường thẳng vuông góc AB cắt Bx taị D)
vì Trên nưả mat phẳng bờ BCcó chứa điểm A. Vẽ tia Bx sao cho ^CBx=15độ nên ta có
góc ABD= góc ABC- góc CBx= 60 -15=45 độ
=> tam giác ABD vuông cân
=> AB=AD
b.tam giác AEB có BE=BA=> tam giác đó cân tại B
lại có góc ABE =60 độ => tam giác AEB đều
=> AE= AB
mà AD=AB(cmt)
=> AE=AD
c.vì tam giác AEB đều => góc EAB= 60 độ
=> góc CAE= góc CAB- góc EAB = 75-60=15 độ
Góc DAB=90 độ; góc CAB= 75 độ => góc CAD = 15 độ
=> góc DAC= góc EAC
Xét tam giác DAC và tamgiác EAC có
AD chung AE=AD ( cmt)
góc DAC= góc EAC(cmt)
=> tam giác DAC = tam giác EAC (c g c)
=> góc DCA= góc ECA ( góc T/Ứ)
dễ tính góc ACE=45 độ => góc DCA= 45 độ
=> gocd DCB= góc DCA+góc ECA =45+45=90 độ
=> DC vuông góc với BC
d.Vì  DC vuông góc với BC => tam giác DCB vuông tại C
Theo pitago ta có BC^2 + CD^2 = BD^2
ta có AB=AE=AD=2
ÁP dụng ĐL pitago vào tam giác vuông cân ABD ta có BD^2=AD^2+AB^2=2^2+2^2=8
vậy BC^2 + CD^2 = 8
24/07/2011 Đăng bởi luudinhtuan.nx
Bạn cũng có thể quan tâm
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB=6cm, AB=8cm...
giúp e làm 2 bài ni với.toán lớp 9 :((~
toán 9
Toán hình 9
Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao, chu vi ABH = 30, chu vi ACH = 40. Tính chu vi ABC
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp