Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Natri axetát, rượu etylic, axitaxetic, natri axetat chất nào td với Cu(OH)2
Khoa học và Giáo dục 19/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
axitaxetic
19/06/2013 Đăng bởi grimlock
2 trong số 2
axitaxetic pư với cu(oh)2 trong môi trường kiềm
19/06/2013 Đăng bởi grimlock
Bạn cũng có thể quan tâm
sodium acetate là chất gì?
Natri hydroxit và Naoh ( Caustic soda flakes) có phải là một không nhỉ ?
chất này là chất gì?
Môn Hóa???????????????????????????????
bỏ natri rắn vào nước có nổ không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp