Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phan tich truyen thong quy bau cua Dang cong San viet Nam
Xã hội | Khoa học và Giáo dục 13/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
- Bạn phải biết các truyền thống đó là gì?
+ Đoàn kết dân tộc
+ Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
+ Sức mạnh của đảng là sức mạnh của công nhân và nông dân
Từ những luận điểm trên bạn lấy dẫn chứng và phân tích
Và rút ra kết luận trọng điểm là ĐCS Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo để đất nước đi lên.
+ Bạn cũng cần liên hệ với thời kỳ quá độ lên CNXH của nước ta để phân tích cho sinh động
13/09/2011 Đăng bởi oldgoatcrazy
2 trong số 4
truyen thong u hoi kung bang ko
16/09/2011 Đăng bởi kutelovely
3 trong số 4
phan tich truyen thong quy bau cua dang cong san viet nam
12/09/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
phan tich 5 truyen thong quy bau cua dang cong san viet nam
20/02/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
phan tich nhung tu tuong yeu nuoc theo xu huong tu san cuoi the ky 19 dau the ky 20?
quan tri truyen thong la chuyen nganh cua quan tri kinh doanh ha may ban?
phan tich vij tri vai tro cua nguoi dang vien dang cong san viet nam
phan tich vi tri, vai tro cua nguoi dang vien dang cong san vn
Cac cong thuc tinh the tich cua cac hinh nhu hinh chop non cut. Hinh bau duc.V.V.V...?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp