Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Nền kính tế lạm phát khi nào?
Kinh tế | Thông tin 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 12
-Lạm phát là sự mất giá trị của đồng tiền nội tệ.(vd:hôm nay mua 1 mớ rau hết 1000 đ, hôm sau lên 2000 đ).Lạm phát xảy ra khi số lượng tiền lưu hành trên thị trường lớn, tăng so với số tiền ngoại tệ bao nhiêu thì giá trị càng giảm bấy nhiêu.

Định nghĩa lạm phát được nhiều người chấp nhận là sự gia tăng liên tục của giá cả cả chung. Tuy vậy vẫn có nhiều ý kiến bất đồng cho rằng lạm phát là do phát hành tiền quá mức vì vậy chỉ gọi là lạm phát khi mức giá chung tăng do tăng mức cung tiền. Những ý kiến cho rằng một cú sốc từ phía cung hay cầu cung làm ảnh hưởng đến giá như tăng tiền lương hay tăng giá cả hàng nhập khẩu nó sẽ làm tăng giá cả chung nhưng thực sự đó không phải lạm phát. Để xác định trong nền kinh tế có lạm phát hay không thì khi phân tích xu hưóng của mức giá cả chung phải loại bỏ các yếu tố kia.

Phân tích trong dài hạn nhưng lập luận trên không có gì là mâu thuẫn. Về lý thuyết mức giá chung tăng là do tổng cung giảm hoặc tổng cầu tăng. Tổng cung giảm có thể do trình độ khoa học kỹ thuật, cung lao động giảm hoặc tăng giá các yếu tố sản xuất. Nhưng tổng cung giảm không làm tăng giá liên tục trừ khi chúng được tiếp ứng bởi NHTW cung ứng tiền liên tục. Tương tự, tổng cẩu tăng có thể là do tăng chi tiêu của chính phủ, giảm thuế hoặc tăng cung tiền. Việc tăng chi tiêu và giảm thuế của chính phủ là có giới hạn chính vì vậy nó không thể làm tăng giá liên tục chỉ trừ khi sự thâm hụt ngân sách được bù đắp bằng cung ứng tiền liên tục.Trong trường hợp này chỉ có một yếu tố là không giới hạn đươc là suất tăng cung tiền. Do vậy có nhiều yếu tố làm tăng giá nhưng khi bàn đến lạm phát trong dài hạn thì các nhà kinh tế thường đề cập đến vấn đề suất cung tiền như là nguyên nhân của lạm phát.

Khi xác định nền kinh tế có lạm phát hay không, người ta quan tâm đến sự tăng giá chung chứ không phải sự giao động đột ngột của mức giá chung.

Lạm phát là mức giá chung tăng lên theo thời gian (là sự biến động của chỉ số giá tiêu dùng) .
12/04/2010 Đăng bởi QA.tocvanghoe
2 trong số 12
Ví dụ:   Trong toàn xã hội có 10 hàng <=> (tương đương) 10 đồng đây là trạng thái lý tưởng của một nên kinh tế ( nhưng thực tế thì không có nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào như thế cả ). Như vậy khi Tiền trong toàn xã hội Tăng hoặc giảm sẽ xảy ra 02 trường hợp:
1- Trường hợp thứ nhất: Khi toàn xã hội có chỉ 10 hàng <=> 12 đồng ----------> dẫn đến lạm phát.
 2- Trường hợp thứ hai: Khi toàn xã hội có chỉ 10 hàng <=> 8 đồng -------------> dẫn đễn thiểu phát ( đây là tình trạng thắt cổ chai, nguy hại cho nền kinh tế ).
Nói tóm lại: Cung vượt Cầu sẽ dẫn đến lạm phát. ( ở trường hợp trên Cung là Tiền > Cầu là Hàng hóa ----> lạm phát )
25/02/2011 Đăng bởi NMV
3 trong số 12
Lạm phát ảnh hưởng ntn đến đời sống?
25/02/2011 Đăng bởi Mr.Tín
4 trong số 12
khi ma cai gi cung cao ca
25/02/2011 Đăng bởi Luu Tiep
5 trong số 12
Trừ khi bạn là nhà kinh tế hoặc chuyên môn có liên quan đến kinh tế, còn bình thường bạn chỉ cần hiểu lạm phát là khi một mớ rau muống hôm nay 2000, hôm sau lên 4000 (thực ra nếu thế thật thì gọi là "lạm phát phi mã" rồi) - đại ý là giá trị quy đổi (bằng tiền tệ) của các mặt hàng bị đẩy lên cao trong một thời kì nhất định ("thời kì lạm phát": "lạm": quá mức, "phát": tăng, nâng cao, đẩy lên cao). Nguyên nhân là do số lượng đồng tiền quốc nội (vnđ) được lưu hành trên thị trường quá nhiều  -> tỷ giá tăng/ giá trị đồng tiền giảm.
26/02/2011 Đăng bởi darkknight
6 trong số 12
kinh te lam phat do dong tien mat gia->hang hoa dat do,vat chat han che,kinh te xa hoi suy giam
-nguyen nhan chinh gay lam phat do kinh te dat nuoc giam sut,so luong tien mat duoc nha nuoc san xuat ra thua so voi nhu cau tieu dung cua nguoi dan nuoc do->buoc phai di vao du tru(roi vong luan chuyen gia tri va duoc nguoi dan cat di)->tien cung tro nen giam gia tri giong moi hang hoa khac
moi thu hang hoa,neu san luong cua chung thua so voi nhu cau deu se giam gia tri->can dieu chinh giam luong san xuat,hang hoa khan hiem->tang gia san pham->kich thich san xuat
dong tien chi co gia tri
-dong tien the gioi,vang
vang duoc quy dinh la thu "tien co so"cho moi loai tien khac.nhung de thuan tien cho tinh toan,tien giay duoc dua vao su dung thay cho vang.no duoc dam bao boi kinh te chinh tri cua quoc gia do]tien the gioi la tien cua cac quoc gia co anh huong lon toi the gioi,nguoi dan nuoc khac(ca the gioi)buoc phai chap nhan su dung de thuan tien trao doi tien bac voi cuong quoc do
cac nuoc khong chiu anh huong kinh te cua nhau se su dung vang hoac dong tien the gioi de trao doi tien te.viec su dung tien the gioi co the lam mat gia tri dong tien cua chinh nuoc do
Viet Nam co nhieu quoc gia nuoc ngoai lap cong ty san xuat.do vay luong tien the gioi duoc su dung de trao doi gia tri trong nuoc voi quoc gia que huog ho duoc su dung nhieu,lam tang su mat gia cua dong tien quoc gia noi ho lap cong ty
-su lung doan kinh te cua cac conh ty nuoc ngoai,trong nuoc
bieu hien ro tai gia tri san xuat cua quoc gia nay:dat nuoc co GDP (gia tri san xuat quoc gia)cao,tinh ca tien do thuong nhan nuoc ngoai lam ra.trong khi gia tri san xuat quoc noi(do nguoi dan nuoc do lam ra va duopc huong)thap.gan day van de nay duoc nhac toi nhieu.cac quoc gia nay nam nhieu nganh kinh te quan trong.va se bi anh huong theo kinh te quoc gia ho(vi du nhu cong ty san xuat dien thoai nhat,ho chi "muon"dat viet nam de xay dung cong ty,ban luon tai viet nam,khong bi danh thue xuat nhap khau.nhung toan bo tai chinh van thuoc kinh te nhat ban-quoc gia,noi cong ty "me" dang ton tai)
cac thuong nhan trong nuoc va nuoc ngoai co the tich tru 1 so vat can thiet (vang,thuoc chua benh cum)lam day manh gia cua vat chat do khan hiem,nhu cau tang.toi luc gia cao lai ban->mat gia tri dong tien.vat duoc tich tru thuong co suc anh huong rong,khi no tang gia thuong keo theo vat chat khac tang gia(vi du xang dau)
-tam ly khong on dinh nhan dan
viet nam vua chiu cu shock do tam ly khong on dinh.mua vang va dola Mi khi gia cua chung tang vot->"sap bay" bon dau co tich tru
moi loai tien bac,vang deu khong tang gia tri vot len tru khi dat nuoc bi khung hoang kinh te,chinh tri.nhung chinh tam ly nguoi dan co the lam cho gia cua chung tang nhanh chong do nhung con "sot" vang.gia cua chung se giam boi vang va dola Mi lien tuc duoc san xuat,dan dap ung nhu cau moi nguoi.nuoc Mi da chiu 1 con khung hoang vang vao thoi edison.ching tam ly nguoi dan da lam cho gia vang khong the giam duoc,boi luong vang tu ngoai dua vao luon duoc nguoi dan hoac cong ty dau co tich tru thu mua het.neu dung mua vang,cong ty kia cung se mua toi 1 gioi han nao do buoc phai dung lai,gia vang se giam nhung nguoi dan khong chiu kien tri.ket qua khi gia vang len cuc diem,cac cong ty tich tru vang tung vang ra,ket qua lam nhieu nguoi pha san,dat nuoc chiu 1 con tran dong kinh te lon,khung hoang
-
26/02/2011 Đăng bởi tien si giuoc mam
7 trong số 12
Phải kinh tế cho mọi người thanh tiền ạ.
27/02/2011 Đăng bởi ENDO TRAN NHAT MINH
8 trong số 12
Theo mình đó là khi đồng tiền mất giá liên tục, giá cả hàng hóa leo thang
27/02/2011 Đăng bởi leicas
9 trong số 12
trong một nền kinh tế sử dụng tiền tệ là tín tệ lạm phát là một điều hiển nhiên, ngược lại với lạm phát là giảm phát nhưng nền kinh tế bị giảm phát còn tồi tệ hơn là lạm phát. kinh một nền kinh tế phát triển thì tất yếu phải có lạm phát. tốc độ lạm phát phù hợp là tốc độ xung quanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. nếu lạm phát =0 cũng không tốt lúc đó nền kinh tế sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hoặc âm. NÓI TÓM LẠI LẠM PHÁT LÀ CĂN BỆNH KINH NIÊN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. NẾU MUỐN KHÔNG CÓ LẠM PHÁT THÌ NỀN KINH TẾ ĐÓ KHÔNG ĐC SỬ DỤNG TIỀN TỆ LÀ TÍN TỆ VÀ LÚC ĐÓ PHẢI QUAY VỀ HÓA TỆ HOẶC TIỀN CÓ BẢN VỊ VÀNG
27/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 12
Luong tien trong luu hanh thuc te qua nhieu dan den tam ly dong tien khong gia tri, mat gia, khien gia ca leo thang. Do la hoa thi truong, Nhap sieu, Chinh sach quan ly yeu kem dan den lam phat.
28/02/2011 Đăng bởi kkjjareca
11 trong số 12
Rất đơn giải:
Khi đi ra chợ về mà cứ như mất cắp
28/02/2011 Đăng bởi Phạm Văn Thành
12 trong số 12
Lạm phát hiểu đơn giản là khi tiền nhiều hơn hàng!
28/02/2011 Đăng bởi ngoalong
Bạn cũng có thể quan tâm
Nền kinh tế lạm phát khi nào ?
Tại sao tăng trưởng nóng lại dẫn đến lạm phát ?
Nền kính tế bị súy thoái khi nào?
như thế nào là lạm phát?
như thế nào là lạm phát?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp