Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là hợp đồng thời vụ?
Pháp luật | Bảo hiểm 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.
   Khi hợp đồng lao động này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký được hợp đồng lao động mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng lao động đã giao kết. Khi hết thời hạn 30 ngày mà không ký hợp đồng lao động mới, hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp ký hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn, thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó nếu người lao động tiếp tục làm việc thì ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

      Bạn tham khảo thêm tại http://lawsoft.thuvienphapluat.vn/default.aspx?ct=TVQD&id=2833
08/04/2010 Đăng bởi QA.ngocthe
Bạn cũng có thể quan tâm
Phạt hợp đồng định khoản như thế nào ?
Từ "hợp đồng " bắt nguồn từ đâu ?
chế độ
Hợp đồng ko có hiệu lực khi nào??
Khi nào cần hợp đồng mua bán?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp