Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Dân cư nước ta phân bố không đều có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế?
Kinh tế | Thông tin 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
- Dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí giữa đồng bằng với trung du, miền núi:+ Ở đồng bằng tập trung khoảng 75% dân số cả nước, trong lúc diện tích hẹp, tài nguyên đang tiến dần tới giới hạn. Cụ thể: Đồng bằng sông Hồng mật độ dân số là 1225 người/km2 , đồng bằng sông Cửu Long là 429 người/km2.+ Trong khi đó, ở vùng trung du và miền núi với diện tích rộng lớn, tài nguyên phong phú, thiếu nhân lực để khai thác, nhưng dân số chỉ chiếm 25% dân số cả nước, mật độ dân số thấp hơn nhiều so với cùng đồng bằng : Tây Bắc mật độ dân số là 69 người/km2. Tây Nguyên mật độ dân số là 89 người/km2.- Dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí giữa nông thôn và thành thị: Dân cư nông thôn chiếm tỉ lệ quá lớn, chiếm đến 73,1% (năm 2006), dân thành thị chỉ chiếm 26,9% (năm 2006). Như thế chứng tỏ quá trình đô thị hoá còn chậm.Hậu quả:- Đối với các vùng đồng bằng và đô thị: Dân cư tập trung quá đông đâ gây sức ép lớn đối với việc giải quyết việc làm cho một lực lượng lao động đông đảo, ô nhiễm môi trường gai tăng, tài nguyên ngày càng cạn kiệt, việc giải quyết các nhu cầu phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục, nhà ở, ….gặp nhiều khó khăn.- Đối với các vùng trung du, miền núi, các vùng nông thôn : Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất rộng, …nhưng dân cư tập trung ít dẫn đến thiếu nhân lực để khai thác.Như vậy việc phân bố dân cư chưa hợp lí không những đã dẫn đến việc khai thác tài nguyên và sử dụng lao động giữa các vùng miền chưa hợp lí mà còn góp phần tăng sự chênh lệch về kinh tế - xã hội giữa các vùng miền .
05/04/2010 Đăng bởi congchua
Bạn cũng có thể quan tâm
ví dụ chứng minh dân cư ảnh hưởng sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ
tại sao ở các nước kém phát triển dân cư lại ưa thích sử dụng tiền mặt
Liên bang nga dân cư phân bố chủ yếu ở đâu và vì sao??
bố người yêu em mất em pải cư xử như thế nào cho hợp?
giải thích và giải thích sự phân bố các ngành sản xuất ở Ôxtrâylia
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp