Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hạt vật chất và hạt vi mô có phải là một? Tại sao lại phân biệt tính chất sóng hạt của hạt vật chất và của hạt vi mô?
Mua sắm | Phần cứng 28/02/2011 Đăng bởi Lê Huyền Phương
Câu trả lời
1 trong số 1
02/03/2011 Đăng bởi Minh Triết
Bạn cũng có thể quan tâm
Trog vũ trụ: cái gì cũg có cặp, hạt có phản hạt, vật chất có phản vật chất..thế phản con người là gì?
chất phóng xạ của hạt nhân!...
Làm thế nào để chứng tỏ hạt rắn xuất hiện ở đáy chai mật ong là chất hữu cơ ?
Nguồn gốc hạt tiêu
Sách bài tập vật lý nguyên tử và hạt nhân
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp