Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Làm thế nào để kẻ ô trong excel?
Lập trình | Phần mềm máy tính 31/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 3
Bạn muốn kẻ khung và ô cho excel thì vào format/cells/border trong line/style bạn chọn đường kẻ bạn chọn vào khung bên cạnh.
- Một số thủ thuật cho Excel : http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?2142-em-mu%E1%BB%91n-k%E1%BA%BD-khung-v%C3%A0-%C3%B4-cho-excel-lam-sao-giup-em-v%E1%BB%9Bi
23/04/2010 Đăng bởi QA.TVH
2 trong số 3
cach kẻ bảng trong excel
17/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
nhưng làm như thế thì hơi lâu
06/09/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
excel
Trong word có lệnh nào để kẻ các đường ô li giới hạn không ?
Làm thế nào để đi từ ô đang đứng đến ô cuối cùng trong excel ?
Tính tổng trong excel lấy cái gì nhân cái gì??
trong excel khi muốn xóa dữ liệu trong bảng tinhd thi lám thé nào\
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp