Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách xóa hết lịch sử trên Google Chrome, Opera ??
Xã hội 30/09/2011 Đăng bởi 31121995
Câu trả lời
1 trong số 10
vao lsu nhan nut ben trai roi nhan ok la duoc.con trong may vi tinh thi nhan chuot
30/09/2011 Đăng bởi dahocthikhongyeudayeuthikhongkhoc
2 trong số 10
Ấn Ctrl+H rồi chuột phải chọn xóa thế là song.
30/09/2011 Đăng bởi Tiến Hội
3 trong số 10
À đối với Chrome thì hơi khác một chút ấn Ctrl+H rồi chọn chỉnh sửa mục rồi bạn có thể chọn từng cái hoặc xóa tất cả để xóa
Còn bạn nói không xóa được thì không biết khi bạn ấn vào xóa thì nó hiện thông báo gì.
02/10/2011 Đăng bởi Tiến Hội
4 trong số 10
Đối với opera chỉ chuột vào thư mục chọn xóa là xóa hết mà còn chrome thì chữ xóa tất cả dữ liệu duyệt web to đùng đấy thây
Hoặc bạn có thể làm cách khác với opera: ấn Ctrl+H rồi ấn tiếp Ctrl+A rồi ấn tiếp Ctrl+D thế là song.
02/10/2011 Đăng bởi Tiến Hội
5 trong số 10
Toan do ngu
19/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 10
Ctrl+Shift+Delete
25/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 10
chỉ cần vào lịch sử chọn xóa dữ liệu duyệt web chọn mọi thứ rồi nhấn xóa dữ liệu duyệt web là song
17/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 10
ấn Ctrl + H => clear browsing data => Clear browsing history,Delete cookies and other site and plug-in data,Empty the cache
04/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 10
không được gì hết
07/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 10
ấn Ctrl + H => clear browsing data => Clear browsing history,trong Obliterate the following items from chọn The beginning of time => clear browsing data là xong
10/04/2014 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm thế nào để xóa bản ghi lỗi Crash của Chrome ?
Khi lịch sử web quá nhiều làm thế nào để xóa?
Chrome bị lỗi mà ko xóa đc.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp