Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách sắp sếp tên theo" Alphabet" trong bảng tính excel
Máy tính xách tay 16/05/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
Bạn bôi đen vùng cần sắp xếp, chọn menu data - sort - chọn côt cần sắp xếp, chọn ascending là tăng dần, descending là giảm dần rồi chọn OK
Có gì chưa được thì liên lạc qua mail thehv.gdtx@thainguyen.edu.vn nhé
16/05/2011 Đăng bởi Thể
2 trong số 5
bôi đen vùng cần sắp xếp sau đó nháy chuột vào az trên thanh công cụ
16/05/2011 Đăng bởi rungcoxanh
3 trong số 5
Sắp xếp - chứ không phải "Sắp Sếp"

Trước hết bạn phải có 1 cột chứa họ và đệm 1 cột chứa tên
Bạn kéo chuột chọn toàn bộ bảng chứa thông tin trong đó có cột chứa tên
Chọn Data - sort => cửa sổ sort hiện ra, có 2 sự lựa chọn sắp xếp trong bảng:  header row và no header row . Nếu vùng chọn trên đầu có tiêu đề cột thị chọn header row còn không có thì chọn no header row
- Sau đó tại sort by  sẽ có cột cho bạn trọn: trường hợp có tiêu đề cột thì trong sort by có tên tiêu đề cho bạn chọn, trường hợp không có tiêu đề thì sẽ hiện cột A, cột B ... cho bạn chọn làm cột được ưu tiên số 1 để sắp xếp (nếu chọn cột tên thì cột tên được ưu tiên sắp xếp)
- Các cột trong then by sẽ được ưu tiên tiếp theo
- Bạn có thể sắp xếp từ trên xuông dưới hoặc từ dưới lên trên tủy thuộc chọn ascending hay descending
- Sau khi sắp xếp xong muốn họ và tên trộn vào với nhau dùng toán tử ở một ô trống trong 1 cột trống = (ô chứa họ và đệm)+ " " + (ô chứa tên), kéo cóp xuống toán bảng.

Chúc thành công!
16/05/2011 Đăng bởi chuheomauhong
4 trong số 5
trong excel kiểu gõ telex có sắp xếp theo abc được không
09/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
- Tải công cụ tiện ích tại link https://sites.google.com/site/tienichhuudung/
- Chạy tiện ích để nạp add-in tạo menu chọn
- Chọn cột họ tên (bảng mã unicode)
- Chạy công cụ sắp xếp
 Đó là tất cả, tiện ich này còn bao gồm nhiều công cụ khác nữa
05/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
tiếng anh ?sắp sếp câu?
90% người đứng đầu bảng sếp hạng hàng tuần đều gian lận,các bạn có tin k?
đây có thể được sếp vào danh ngôn không?
Bằng mặt chứ không bằng lòng với sếp thì giải quyết sao đây?
Mình phải làm gì đây?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp